Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, I.D.1 : 32.20, O.D.1 : 66.30, O.D.2 : 57.00, L.1 : 98.20, B+ : M12x1.75, L.B+ : 35.50, Coil bolt : M12x1.75, L.Coil bolt : 26.20
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, I.D.1 : 31.70, O.D.1 : 66.20, O.D.2 : 72.50, L.1 : 99.80, B+ : M12x1.75, L.B+ : 37.50, Coil bolt : M12x1.75, L.Coil bolt : 26.20
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.50, O.D.2 : 49.70, L.1 : 73.80, B+ : M8x1.25, L.B+ : 23.30, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 10.20
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.50, O.D.2 : 49.50, L.1 : 73.00, B+ : M8x1.25, L.B+ : 21.30, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 8.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 61.60, O.D.2 : 53.40, L.1 : 83.20, B+ : M10x1.5, L.B+ : 34.80, Coil bolt : M10x1.5, L.Coil bolt : 20.20
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 61.50, O.D.2 : 54.00, L.1 : 82.40, B+ : M10x1.5, L.B+ : 24.30, Coil bolt : M10x1.5, L.Coil bolt : 13.60
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 61.00, O.D.2 : 53.60, L.1 : 82.50, B+ : M10x1.5, L.B+ : 24.00, Coil bolt : M10x1.5, L.Coil bolt : 16.30
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, I.D.1 : 32.20, O.D.1 : 66.00, O.D.2 : 57.70, L.1 : 98.20, B+ : M12x1.75, L.B+ : 25.00, Coil bolt : M12x1.75, L.Coil bolt : 25.20
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, I.D.1 : 32.20, O.D.1 : 66.20, O.D.2 : 57.00, L.1 : 99.00, B+ : M12x1.75, L.B+ : 25.40, Coil bolt : M12x1.75, L.Coil bolt : 26.30
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, I.D.1 : 32.00, O.D.1 : 66.00, O.D.2 : 57.60, L.1 : 100.10, B+ : M12x1.75, L.B+ : 26.70, Coil bolt : M12x1.75, L.Coil bolt : 26.70
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, O.D.1 : 94.00, O.D.2 : 74.00, L.1 : 111.00
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, O.D.1 : 94.00, O.D.2 : 56.00, L.1 : 41.00
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, O.D.1 : 93.00, O.D.2 : 60.00, L.1 : 69.00
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.40, O.D.2 : 50.00, L.1 : 67.00, B+ : M8x1.25, L.B+ : 16.50, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 11.00
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.40, O.D.2 : 49.80, L.1 : 67.00, B+ : M8x1.25, L.B+ : 16.20, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 10.60
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.50, O.D.2 : 49.50, L.1 : 66.00, B+ : M8x1.25, L.B+ : 19.20, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 9.90
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.50, O.D.2 : 49.40, L.1 : 66.50, B+ : M8x1.25, L.B+ : 23.60, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 11.60
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.00, O.D.2 : 49.00, L.1 : 66.00, B+ : M8x1.25, L.B+ : 20.00, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 9.50
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 26.90, O.D.1 : 56.40, O.D.2 : 49.70, L.1 : 71.60, B+ : M8x1.25, L.B+ : 17.00, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 12.00
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.40, O.D.2 : 50.00, L.1 : 70.00, B+ : M8x1.25, L.B+ : 15.00, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 10.00
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.60, O.D.2 : 49.50, L.1 : 66.10, B+ : M8x1.25, L.B+ : 19.20, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 10.00
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.60, O.D.2 : 49.60, L.1 : 71.60, B+ : M8x1.25, L.B+ : 18.80, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 12.60
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 26.80, O.D.1 : 56.30, O.D.2 : 49.30, L.1 : 66.00, B+ : M8x1.25, L.B+ : 19.00, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 9.70
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 52.30, O.D.2 : 46.00, L.1 : 71.70, B+ : M8x1.25, L.B+ : 12.00, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 11.00