Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 51.00, Εξ. Διαμ. : 58.90, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 51.00, Εξ. Διαμ. : 58.90, T.1 : 1.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 9.40, O.D.1 : 12.70, H.1 : 0.50
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 9.40, O.D.1 : 12.70, H.1 : 0.50
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 32.80, Εξ. Διαμ. : 50.00, H.1 : 5.00
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 32.80, Εξ. Διαμ. : 50.00, H.1 : 5.00
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Nikko
Εσ. Διαμ. : 6.20, H.1 : 10.70, W. : 25.20, L. : 41.50, T.1 : 3.00
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. : 50.00, Εξ. Διαμ. : 55.50, H.1 : 0.50, W. : 70.00
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. : 50.00, Εξ. Διαμ. : 55.50, H.1 : 0.50, W. : 70.00
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Universal
I.D.1 : 5.50, O.D.1 : 15.20, H.1 : 1.60
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Universal
I.D.1 : 5.50, O.D.1 : 15.20, H.1 : 1.60
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Universal
I.D.1 : 4.50, O.D.1 : 11.00, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Universal
I.D.1 : 4.50, O.D.1 : 11.00, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 56.60, Εξ. Διαμ. : 64.30, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 28.15, Εξ. Διαμ. : 50.00, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 54.00, T.1 : 1.50
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 28.00, Εξ. Διαμ. : 50.00, T.1 : 0.50
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 46.60, Εξ. Διαμ. : 54.50, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 36.50, Εξ. Διαμ. : 54.00, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 8.10, O.D.1 : 16.30, H.1 : 0.80
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 4.30, O.D.1 : 7.00, H.1 : 1.30
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 10.70, O.D.1 : 21.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 11.10, O.D.1 : 14.60, H.1 : 1.80