Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Αριθμός δοντίων : 13, Άξονας : 12.5, O.D.2 : 40.50, Μήκος : 15.20, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 4.00, L.1 : 12.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 17.00, W.1 : 5.80, L.1 : 14.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 3.80, O.D.1 : 5.10, H.1 : 12.70
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 3.80, O.D.1 : 5.10, H.1 : 12.70
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 3.20, O.D.1 : 4.20, H.1 : 16.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 3.20, O.D.1 : 4.20, H.1 : 16.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 4.00, O.D.1 : 5.20, H.1 : 11.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 4.00, O.D.1 : 5.20, H.1 : 11.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 3.00, O.D.1 : 3.80, H.1 : 11.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 3.00, O.D.1 : 3.80, H.1 : 11.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 24.80, L.1 : 18.60
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 24.80, L.1 : 18.60
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 31.50, H.1 : 40.30
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 31.50, H.1 : 40.30
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 17.00, W.1 : 6.00, L.1 : 12.80
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 17.00, W.1 : 6.00, L.1 : 12.80
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 2.00, O.D.1 : 3.20, H.1 : 10.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 2.00, O.D.1 : 3.30, H.1 : 10.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 2.00, O.D.1 : 3.30, H.1 : 10.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 3.00, O.D.1 : 4.20, H.1 : 14.60
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 3.00, O.D.1 : 4.20, H.1 : 14.60
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 17.50, O.D.1 : 19.50, L.1 : 14.00