Βρέθηκαν μέσω STEMOT 11-503.08
  Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  O.D.1 : 4.00, L.1 : 12.00
  Βρέθηκαν μέσω STEMOT 11-503.08
  Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 3.20, O.D.1 : 4.20, H.1 : 16.50
  Βρέθηκαν μέσω STEMOT 11-801.08
  Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 3.00, O.D.1 : 3.80, H.1 : 11.50
  Βρέθηκαν μέσω STEMOT 11-801.08
  Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 3.00, O.D.1 : 3.80, H.1 : 11.50
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  I.D.1 : 4.50, O.D.1 : 6.10, H.1 : 14.50
  Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  I.D.1 : 4.50, O.D.1 : 6.10, H.1 : 14.50
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1011326
  Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 20, Άξονας : 13.50, H.1 : 18.10, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 34.70
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD11546SDK
  Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός κόπτων : 19, Άξονας : 13.50, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 32.30, H.1 : 18.30
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD11445SRS
  Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  O.D.1 : 32.50