Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  H.1 : 17.00, W.1 : 5.80, L.1 : 14.00
  Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Delco
  I.D.1 : 2.00, O.D.1 : 3.30, H.1 : 10.50
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 134263
  Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  H.1 : 7.40, W.1 : 3.70, L.1 : 14.00
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 134263
  Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 15.40, H.1 : 14.60
  Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
  I.D.1 : 3.40, O.D.1 : 4.30, H.1 : 15.00