Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
    H.1 : 26.65, W. : 33.00, L. : 42.50