Κατηγορία: Σφαίρες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Εξ. Διαμ. : 4.00
  Κατηγορία: Σφαίρες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  Εξ. Διαμ. : 7.00
  Κατηγορία: Σφαίρες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  Εξ. Διαμ. : 5.00
  Κατηγορία: Σφαίρες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  Εξ. Διαμ. : 6.40
  Κατηγορία: Σφαίρες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Εξ. Διαμ. : 8.00
  Κατηγορία: Σφαίρες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Ford
  Εξ. Διαμ. : 6.00
  Κατηγορία: Σφαίρες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εξ. Διαμ. : 8.70
  Κατηγορία: Σφαίρες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εξ. Διαμ. : 6.00
  Κατηγορία: Σφαίρες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL