Κατηγορία: Τσιμούχες εκκινητή για επαφές Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
    Εσ. Διαμ. : 5.25, Εξ. Διαμ. : 8.60, H.1 : 2.60
    Κατηγορία: Τσιμούχες εκκινητή για επαφές Producer: AS-PL