Κατηγορία: Προσαρμογείς τερματικού του εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  W.1 : 20.00, L.1 : 100.20, W.1 : 20.00 , L.1 : 100.20 , d. : M8x1.25 , b.1 : 18.30
  Κατηγορία: Προσαρμογείς τερματικού του εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  O.D.1 : 12.30, O.D.2 : 17.50, L.1 : 29.00, d. : M5x0.8
  Κατηγορία: Προσαρμογείς τερματικού του εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  H.2 : 37.00, W.1 : 20.00, L.1 : 39.80
  Κατηγορία: Προσαρμογείς τερματικού του εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  O.D.1 : 13.00, O.D.1 : 13.00 , L.1 : 31.10, L.1 : 31.10 , d. : M4x0.7
  Κατηγορία: Προσαρμογείς τερματικού του εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  O.D.1 : 12.50, H.1 : 27.50, L.1 : 32.20
  Κατηγορία: Προσαρμογείς τερματικού του εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  H.1 : 30.80 , L.1 : 88.10 , d. : M8x1.25 , b.1 : 14.50
  Κατηγορία: Προσαρμογείς τερματικού του εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
  L.1 : 164.80, d. : M13x13G, b.1 : 41.20
  Κατηγορία: Προσαρμογείς τερματικού του εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---