Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1003450053
  Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 164.80, d. : M5x0.8, D.1 : 11.00, b.1 : 31.00, d.2 : 4.40, k.1 : 5.00, m.1 : S8
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1003450053
  Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 164.80, d. : M5x0.8, D.1 : 11.00, b.1 : 31.00, d.2 : 4.40, k.1 : 5.00, m.1 : S8
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2003526043
  Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 207.80, d. : M6x1.0, d.1 : M6x1.0, D.1 : 6.70, b.1 : 25.70, d.2 : 5.20, b.2 : 12.00
  Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1015803
  Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 209.20, d. : M6x1.0, D.1 : 12.00, d.2 : 5.20, k.1 : 5.10, m.1 : T30
  Βρέθηκαν μέσω SCANIA 300345
  Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 215.00, d. : M6x1.0, d.1 : M6x1.0, D.1 : 6.90, b.1 : 13.00, d.2 : 5.50, b.2 : 26.40
  Βρέθηκαν μέσω VOLVO 243713
  Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 70.15, d. : M8x1.25, d.1 : M6x1.0, b.2 : 20.00, m.1 : S10
  Βρέθηκαν μέσω PSH 064.000.013
  Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 161.00, d. : M6x1.0, d.1 : M6x1.0, D.1 : 6.90, b.1 : 8.90, d.2 : 5.20, b.2 : 21.60
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 231173
  Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 180.70, d. : M5x0.8, d.1 : M6x1.0, D.1 : 11.00, b.1 : 27.80, d.2 : 5.00, b.2 : 15.00, k.1 : 3.70, m.1 : S7
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 231173
  Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 180.70, d. : M5x0.8, d.1 : M6x1.0, D.1 : 11.00, b.1 : 27.80, d.2 : 5.00, b.2 : 15.00, k.1 : 3.70, m.1 : S7
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1003450023
  Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 160.50, d. : M5x0.8, D.1 : 11.10, b.1 : 24.00, d.2 : 4.40, k.1 : 5.20, m.1 : S7
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1003450023
  Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 160.50, d. : M5x0.8, D.1 : 11.10, b.1 : 24.00, d.2 : 4.40, k.1 : 5.20, m.1 : S7
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1003527043
  Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 168.00, d. : M6x1.0, d.1 : M5x0.8, b.1 : 20.70, b.2 : 14.70
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1003527043
  Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 168.00, d. : M6x1.0, d.1 : M5x0.8, b.1 : 20.70, b.2 : 14.70
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  L.1 : 119.50, d. : M5x0.8, D.1 : 10.80, b.1 : 25.90, d.2 : 4.40, k.1 : 4.90, m.1 : S8
  Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  L.1 : 146.70, d. : M7x1.0, D.1 : 12.70, b.1 : 26.00, k.1 : 6.50, m.1 : S10
  Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC41733
  Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  L.1 : 110.50, d. : M5x0.8, D.1 : 10.60, b.1 : 23.70, k.1 : 5.00, m.1 : S8