Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.50, O.D.1 : 17.50, H.1 : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.50, O.D.1 : 17.50, H.1 : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.34, O.D.1 : 19.30, H.1 : 1.20
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.34, O.D.1 : 17.10, H.1 : 0.80
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 12.80, O.D.1 : 19.36, H.1 : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.40, O.D.1 : 19.22, H.1 : 0.85
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.30, O.D.1 : 24.15, H.1 : 1.75
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.30, O.D.1 : 24.15, H.1 : 1.75
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 14.50, O.D.1 : 25.00, H.1 : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 14.50, O.D.1 : 25.00, H.1 : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 14.25, O.D.1 : 39.70, H.1 : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 14.25, O.D.1 : 39.70, H.1 : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 14.55, O.D.1 : 30.50, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 14.55, O.D.1 : 30.50, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 22.80, O.D.1 : 54.00, H.1 : 3.00
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 22.80, O.D.1 : 42.80, H.1 : 4.70
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Opel
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 19.80, H.1 : 0.60
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 4.00, O.D.1 : 13.70, H.1 : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 4.00, O.D.1 : 10.54, H.1 : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 6.10, O.D.1 : 15.40, H.1 : 2.70
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 6.10, O.D.1 : 12.50, H.1 : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 6.10, O.D.1 : 12.50, H.1 : 0.30
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 12.40, O.D.1 : 19.50, H.1 : 2.00