Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 44.00, H.1 : 7
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 13.00, O.D.1 : 15.50, H.1 : 6.70
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 6.70, O.D.1 : 9.10, H.1 : 6.70
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 14.50 , O.D.1 : 30.00, H.1 : 0.80
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 12.30 , H.1 : 1.10
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 8.40 , O.D.1 : 13.20 , H.1 : 1.60
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 4.40, O.D.1 : 6.60 , H.1 : 1.10
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 23.00, O.D.1 : 29.00, H.1 : 0.30
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 6.40, O.D.1 : 17.80, H.1 : 1.35
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL