Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 44.00, H.1 : 7.00
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 13.00, O.D.1 : 15.50, H.1 : 6.70
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 6.70, O.D.1 : 9.10, H.1 : 6.70
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 8.40, O.D.1 : 13.20, H.1 : 1.60, H.1 :
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 4.40, O.D.1 : 6.60 , H.1 : 1.10