Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 5.30, O.D.1 : 9.90, H.1 : 0.80
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 5.60, O.D.1 : 8.40, H.1 : 1.50
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων εκκινητήρα Producer: AS-PL