Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1000207001
  Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 20.50, O.D.1 : 27.00, H.1 : 1.00
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1000207001
  Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 20.15, O.D.1 : 25.80, H.1 : 2.00
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1000207001
  Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 20.15, O.D.1 : 25.80, H.1 : 2.00
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 31.20, O.D.1 : 36.40, H.1 : 0.20
  Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 20.80 , O.D.1 : 26.00 , H.1 : 0.80
  Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---