Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  O.D.1 : 63.50, H.1 : 0.40
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 6.20, O.D.1 : 10.80 , H.1 : 0.60
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 95.50, O.D.1 : 109.20, H.1 : 1.50
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 27.50, O.D.1 : 45.10, H.1 : 4.90
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 6.50 , O.D.1 : 10.60 , H.1 : 2.20
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 30.20 , O.D.1 : 36.30, H.1 : 1.40
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 19.00, H.1 : 2.20
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  O.D.1 : 35.00, H.2 : 0.50
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 6.20, O.D.1 : 13.10, H.2 : 2.60
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  O.D.1 : 22.00, H.2 : 0.80
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  O.D.1 : 18.00, O.D.2 : 13.80, H.1 : 2.50, H.2 : 3.50
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 41.10, O.D.1 : 66.90, H.2 : 1.50
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 40.80, O.D.1 : 66.70, O.D.2 : 42.90, H.2 : 11.30
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 60.50, O.D.1 : 66.00, H.1 : 0.50
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL