Βρέθηκαν μέσω CARGO 235073
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 26.10, H.1 : 0.55
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40982SRS
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 19.80, O.D.1 : 33.60, H.1 : 0.50
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1000101032
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 18.90, O.D.1 : 30.10, H.2 : 0.78
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1000101032
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 18.90, O.D.1 : 30.10, H.2 : 0.78
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1000101032
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 18.20, O.D.1 : 33.85, H.1 : 0.60
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1000101032
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 18.20, O.D.1 : 33.85, H.1 : 0.60
Βρέθηκαν μέσω CARGO 232978
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 8.20, O.D.1 : 16.74, H.1 : 0.35
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40244SRS
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 22.30, O.D.1 : 34.36, H.1 : 0.87
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40244SRS
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 22.30, O.D.1 : 34.36, H.1 : 0.87
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 52.00, O.D.1 : 63.00, H.1 : 4.00
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 52.00, O.D.1 : 63.00, H.1 : 4.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 36.00, O.D.1 : 77.00, H.1 : 0.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40012SRS
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 0.80
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1000101032
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 0.70
Βρέθηκαν μέσω DENSO 028327-0170
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
O.D.1 : 40.00, H.1 : 0.50
Βρέθηκαν μέσω DENSO 028327-0170
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
O.D.1 : 40.00, H.1 : 0.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
O.D.1 : 40.00, H.1 : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
O.D.1 : 40.00, H.1 : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Ford
I.D.1 : 51.30, O.D.1 : 63.00, H.1 : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 19.30, Εξ. Διαμ. : 36.50, T.1 : 0.30
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 30.70, Εξ. Διαμ. : 65.90, H. : 0.60
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 10.00, Εξ. Διαμ. : 19.90, T.1 : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 15.30, Εξ. Διαμ. : 25.90, T.1 : 0.40
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
O.D.1 : 63.50, H.1 : 0.40, Άξονας : 58.60