Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40478SRS
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 26.10, H.1 : 0.55
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40983SRS
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 18.20, O.D.1 : 33.50, H.1 : 1.50
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40983SRS
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 18.20, O.D.1 : 33.50, H.1 : 1.50
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40982SRS
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 19.80, O.D.1 : 33.60, H.1 : 0.50
  Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 5873D
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 18.90, O.D.1 : 30.10, H.2 : 0.78
  Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 5873D
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 18.90, O.D.1 : 30.10, H.2 : 0.78
  Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 5873D
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 18.20, O.D.1 : 33.85, H.1 : 0.60
  Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 5873D
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 18.20, O.D.1 : 33.85, H.1 : 0.60
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 232978
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 8.20, O.D.1 : 16.74, H.1 : 0.35
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40189SRS
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  I.D.1 : 20.20, O.D.1 : 30.00, H.1 : 1.00
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40778SRS
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  I.D.1 : 25.50, O.D.1 : 51.60, H.1 : 0.60
  Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 5873dD
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 0.70
  Βρέθηκαν μέσω DENSO 028327-0170
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  O.D.1 : 40.00, H.1 : 0.50
  Βρέθηκαν μέσω DENSO 028327-0170
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  O.D.1 : 40.00, H.1 : 0.50
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40038SRS
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Ford
  I.D.1 : 51.30, O.D.1 : 63.00, H.1 : 0.50
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 28.60, Εξ. Διαμ. : 49.90, T.1 : 0.80
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 6.20, O.D.1 : 10.80 , H.1 : 0.60
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 7.90, Εξ. Διαμ. : 20.00, H. : 0.80
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 7.90 , Εξ. Διαμ. : 17.50 , T.1 : 0.80
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 6.20, O.D.1 : 13.10, H.2 : 2.60
  Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Producer: AS-PL