Κατηγορία: Ροδέλες στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL
    I.D.1 : 7.90, O.D.1 : 18.30, H.1 : 1.50
    Κατηγορία: Ροδέλες στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL