Βρέθηκαν μέσω CARGO 137622
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.20, H. : 124.60, Rotation : ACW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005001942
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.20, H. : 124.60, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 79.00, H. : 135.00, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω CARGO 233663
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 79.50, H. : 135.00, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω CARGO 235572
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.25, H. : 124.65, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005001902
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, I.D.1 : 70.00, Εξ. Διαμ. : 74.00, H. : 98.50, Rotation : ACW
Βρέθηκαν μέσω CARGO 230233
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 74.50, H. : 98.50, Rotation : ACW
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005001812
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 70.30, H. : 93.70, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω CARGO 235572
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.00, H. : 124.50, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω CARGO 235572
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 79.00, H. : 124.50, Magnets : With
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005001832
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, I.D.1 : 70.00, Εξ. Διαμ. : 74.30, H. : 120.00, Rotation : CW
Βρέθηκαν μέσω CARGO 231642
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, I.D.1 : 70.00, Εξ. Διαμ. : 74.00, H. : 91.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005001992
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, I.D.1 : 70.00, Εξ. Διαμ. : 74.40, H. : 98.40, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω HITACHI 2114-52100
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, I.D.1 : 64.50, Εξ. Διαμ. : 68.00, H. : 60.00, Rotation : CW
Βρέθηκαν μέσω HITACHI 2114-82507
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 68.00, H. : 60.00
Βρέθηκαν μέσω HITACHI 2114-92506
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 69.90, Εξ. Διαμ. : 74.90 , H. : 73.90
Βρέθηκαν μέσω CARGO 333472
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Τάση : 12, I.D.1 : 72.00, Εξ. Διαμ. : 77.00, H. : 97.50, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω CARGO 230498
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 70.60, H. : 56.00, Rotation : CW
Βρέθηκαν μέσω NISSAN 23302-42L70
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 74.00, H. : 64.50
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 70.60, H. : 63.00
Βρέθηκαν μέσω NISSAN 23302-42L70
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 74.00, H. : 66.00, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 70.70, H. : 88.50, Rotation : CW
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 70.50, H. : 81.70
Βρέθηκαν μέσω TOYOTA 28120-0D090
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Τάση : 12, I.D.1 : 68.00, Εξ. Διαμ. : 72.00, H. : 90.50, H.2 : 87.50, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With