Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1014037
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.20, H. : 124.60, Rotation : ACW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω CARGO 138323
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.20, H. : 124.60, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω CARGO 137729
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 79.00, H. : 135.00, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω CARGO 233663
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 79.50, H. : 135.00, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω VW 03G911255
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.25, H. : 124.65, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005001831
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 1.1, Εξ. Διαμ. : 70.40, H. : 108.50, Rotation : ACW
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 74.30, H. : 120.00, Rotation : ACW
Βρέθηκαν μέσω CARGO 230076
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, I.D.1 : 70.00, Εξ. Διαμ. : 74.00, H. : 98.50, Rotation : ACW
Βρέθηκαν μέσω CARGO 230233
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 74.50, H. : 98.50, Rotation : ACW
Βρέθηκαν μέσω VW 03G911115B
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 70.30, H. : 93.70, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω VW 03G911255
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.00, H. : 124.50, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω VW 03G911255
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 79.00, H. : 124.50, Magnets : With
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42336SF
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 1.1, Εξ. Διαμ. : 70.20, H. : 93.90, Rotation : ACW
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005001937
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, I.D.1 : 70.00, Εξ. Διαμ. : 74.00, H. : 112.40, Rotation : CW
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005001803
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, I.D.1 : 70.00, Εξ. Διαμ. : 74.30, H. : 120.00, Rotation : CW
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD44314SF
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, I.D.1 : 70.00, Εξ. Διαμ. : 74.00, H. : 120.00, Rotation : CW
Βρέθηκαν μέσω KRAUF SFB3007
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, I.D.1 : 69.70, Εξ. Διαμ. : 74.00, H. : 120.00, Rotation : ACW
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005001853
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 1.4, I.D.1 : 65.50, Εξ. Διαμ. : 70.20, H. : 109.00, Rotation : CW
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD44131SF
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, I.D.1 : 73.90 , Εξ. Διαμ. : 79.10, H. : 125.20, Rotation : CW
Βρέθηκαν μέσω CARGO 231642
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 0.9, I.D.1 : 70.00, Εξ. Διαμ. : 74.00, H. : 91.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD45030SF
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, I.D.1 : 70.00, Εξ. Διαμ. : 74.10 , H. : 120.30 , Rotation : ACW
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005001311
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, I.D.1 : 70.00, Εξ. Διαμ. : 74.00, H. : 92.00, Rotation : ACW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω VW 053911115
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, I.D.1 : 70.00, Εξ. Διαμ. : 74.40, H. : 98.40, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD43275SF
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Τάση : 12, Ισχύς : 0.7, Εξ. Διαμ. : 79.00, Rotation : CW