Σταδιοδρομια

 

Η AS-PL Sp. z o.o. αποτελεί τώρα μια γρήγορα εξελισσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των εκκινητήρων και των εναλλακτήρων, με 100% πολωνικό κεφάλαιο. Ιδρύθηκε το έτος 1992 ως Auto-Starter και απασχολούσε αρχικά μόλις μερικά άτομα. Σήμερα η AS-PL Sp. z o.o απασχολεί πάνω από 290 εξειδικευμένους υπαλλήλους και εργάτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δρόμος προς την επιτυχία δεν ήταν εύκολος και απαιτούσε, τόσο από τους ιδρυτές όσο και από τους υπάλληλους και τους εργάτες της εταιρείας, μεγάλη αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων και εμποδίων καθώς και πίστη στις δικές τους ικανότητες που τελικά οδήγησαν την εταιρεία στη θέση αγοράς την οποία κατέχει σήμερα.

Σε σχέση με τα παραπάνω, οι αξίες που εκτιμούμε ιδιαίτερα στους υπαλλήλους μας είναι οι εξής: συμμετοχή, συνεργασία, αποφασιστικότητα και άνοιγμα στις αλλαγές.

Προσφέρουμε ακόμη και οφέλη που ενισχύουν την εξέλιξη των υπαλλήλων. Γίνετε ένας από εμάς:

 

Τρέχουσες προσφορές θέσεων εργασίας: