Εφαρμογη για κινητα

Σκοπεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών μας, δημιουργήσαμε έναν ηλεκτρονικό διαδικτυακό κατάλογο που επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη αναζήτηση των εξαρτημάτων που χρειάζεστε και ο κατάλογος είναι διαθέσιμος on-line στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: as-catalog.com και στη διαδικτυακή πύλη της εταιρείας.

Φροντίζοντας το φυσικό περιβάλλον η εταιρεία απομακρύνθηκε από τους καταλόγους σε έντυπη μορφή. Διαθέσιμη ακόμα είναι η εφαρμογή για κινητά AS-PL Catalogue, που διευκολύνει την αναζήτηση των κατάλληλων εξαρτημάτων. Μπορείτε να την κατεβάσετε από τα καταστήματα:

      


Η εφαρμογή επιτρέπει την εργασία στον τρόπο λειτουργίας online ή τη μεταφόρτωση όλης της βάσης προϊόντων και την εξυπηρέτηση χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.