Κύριο σετ εναλλάκτη και εκκίνησης αυτοκινήτου από την AS-PL.

ΣΕΤ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

NA EΓΓPAΦTEITE

ΓΙΝΕΣΤΕ ΠΕΛΑΤΗΣ MAΣ*

22 000

στοιχεία

550 000

κωδικοί

αναφοράς

Το διακρίνει τα προϊόντα μας?

Μεγάλη ποικιλία,

Η προσφορά περιέχει γνήσια εξαρτήματα και υποκαταστάτων,

Ανταγωνιστικές τιμές,

Χρήση σε πολλές μάρκες και μοντέλα,

Αυστηρές διαδικασίες δοκιμών,

Υψηλή ποιότητα.

3 800 Εναλλακτήρες

15 000 εξαρτήματα

3 200 Εκκινητήρες

Follow us on:

+48 (58) 304 12 85

* Η εγγραφή επιτρέπεται μόονοο για διανομείς, επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης και καταστήματα με προϊόντα αυτοκινήων. się