Εφαρμογή για S5192

go to product card
Brand Model τύπος χρόνια Σημειώσεις
SCANIA 230 11.7 [DC12.13] 09.2005-
SCANIA 230 8.9 [DC9.13] 09.2004-
SCANIA 230 8.9 [DC9.13] 08.2006-
SCANIA 230 8.9 [DC9.13] 09.2007-
SCANIA 230 8.9 [DC9.13] 01.2008-
SCANIA 230 8.9 [DC9.16] 09.2004-
SCANIA 230 8.9 [DC9.16] 09.2005-
SCANIA 230 8.9 [DC9.16] 04.2006-
SCANIA 230 8.9 [DC9.16] 08.2006-
SCANIA 230 8.9 [DC9.16] 09.2007-
SCANIA 230 8.9 [DC9.16] 01.2008-
SCANIA 230 8.9 [DC9.18] 09.2004-
SCANIA 230 9.3 [DC9.30] 09.2007-
SCANIA 230 9.3 [DC9.35] 09.2007-
SCANIA 230 9.3 [DC9.39] 09.2007-
SCANIA 250 9.3 [DC09.111] 09.2013-
SCANIA 270 11.7 [DC12.17] 04.2004-
SCANIA 270 8.9 [DC9.12] 04.2004-
SCANIA 270 8.9 [DC9.12] 09.2004-
SCANIA 270 8.9 [DC9.12] 08.2006-
SCANIA 270 8.9 [DC9.17] 04.2004-
SCANIA 270 8.9 [DC9.17] 09.2004-
SCANIA 270 8.9 [DC9.17] 08.2006-
SCANIA 280 9.3 [DC09.113] 07.2009-
SCANIA 280 9.3 [DC09.113] 09.2009-
SCANIA 280 9.3 [DC09.113] 08.2012-
SCANIA 280 9.3 [DC09.113] 09.2013-
SCANIA 280 9.3 [DC9.29] 09.2007-
SCANIA 280 9.3 [DC9.29] 07.2009-
SCANIA 280 9.3 [DC9.29] 09.2009-
SCANIA 280 9.3 [DC9.36] 07.2009-
SCANIA 280 9.3 [DC9.36] 09.2009-
SCANIA 280 9.3 [DC9.36] 08.2012-
SCANIA 280 9.3 [DC9.36] 09.2013-
SCANIA 280 9.3 [DC9.38] 07.2009-
SCANIA 280 9.3 [DC9.38] 09.2009-
SCANIA 280 9.3 [DC9.38] 08.2012-
SCANIA 280 9.3 [DC9.38] 09.2013-
SCANIA 310 8.9 [DC9.11] 04.2004-
SCANIA 310 8.9 [DC9.11] 09.2004-
SCANIA 310 8.9 [DC9.11] 08.2006-
SCANIA 310 8.9 [DC9.11] 01.2008-
SCANIA 310 8.9 [DC9.17] 04.2004-
SCANIA 310 8.9 [DC9.18] 04.2004-
SCANIA 310 8.9 [DC9.18] 09.2004-
SCANIA 310 8.9 [DC9.18] 08.2006-
SCANIA 320 9.3 [DC09.108] 07.2009-
SCANIA 320 9.3 [DC9.22] 07.2009-
SCANIA 320 9.3 [DC9.22] 09.2009-
SCANIA 320 9.3 [DC9.32] 07.2009-
SCANIA 320 9.3 [DC9.32] 09.2009-
SCANIA 320 9.3 [DC9.37] 07.2009-
SCANIA 320 9.3 [DC9.37] 09.2009-
SCANIA 340 10.6 [DC11.08] 03.2004-
SCANIA 340 10.6 [DC11.08] 04.2004-
SCANIA 340 10.6 [DC11.08] 09.2004-
SCANIA 340 11.7 [DC12.10] 04.2004-
SCANIA 340 11.7 [DC12.10] 08.2004-
SCANIA 340 11.7 [DC12.10] 08.2006-
SCANIA 340 11.7 [DC12.10] 10.2006-
SCANIA 340 11.7 [DC12.13] 09.2005-
SCANIA 340 11.7 [DC12.17] 09.2005-
SCANIA 340 11.7 [DC12.26] 08.2004-
SCANIA 360 12.7 [DC13.06] 09.2009-
SCANIA 360 12.7 [DC13.06] 04.2010-
SCANIA 360 12.7 [DC13.06] 08.2010-
SCANIA 360 12.7 [DC13.114] 04.2010-
SCANIA 360 9.3 [DC09.112] 09.2013-
SCANIA 380 10.6 [DC11.09] 03.2004-
SCANIA 380 10.6 [DC11.09] 04.2004-
SCANIA 380 10.6 [DC11.09] 09.2004-
SCANIA 380 11.7 [DC12.13] 04.2004-
SCANIA 380 11.7 [DC12.13] 08.2004-
SCANIA 380 11.7 [DC12.13] 09.2004-
SCANIA 380 11.7 [DC12.13] 09.2005-
SCANIA 380 11.7 [DC12.13] 10.2006-
SCANIA 380 11.7 [DC12.13] 03.2008-
SCANIA 380 11.7 [DC12.13] 04.2010-
SCANIA 380 11.7 [DC12.17] 09.2005-
SCANIA 380 11.7 [DC12.17] 03.2008-
SCANIA 380 11.7 [DC12.18] 04.2004-
SCANIA 400 12.7 [DC13.05] 03.2008-
SCANIA 400 12.7 [DC13.05] 07.2009-
SCANIA 400 12.7 [DC13.05] 01.2010-
SCANIA 400 12.7 [DC13.05] 04.2010-
SCANIA 400 12.7 [DC13.05] 08.2010-
SCANIA 400 12.7 [DC13.103] 08.2010-
SCANIA 400 12.7 [DC13.113] 03.2009-
SCANIA 400 12.7 [DC13.113] 01.2010-
SCANIA 420 11.7 [DC12.06] 03.2004-
SCANIA 420 11.7 [DC12.06] 09.2005-
SCANIA 420 11.7 [DC12.06] 09.2007-
SCANIA 420 11.7 [DC12.14] 03.2004-
SCANIA 420 11.7 [DC12.14] 04.2004-
SCANIA 420 11.7 [DC12.14] 09.2004-
SCANIA 420 11.7 [DC12.14] 08.2006-
SCANIA 420 11.7 [DC12.14] 01.2008-
SCANIA 420 11.7 [DC12.15] 03.2004-
SCANIA 420 11.7 [DC12.15] 04.2004-
SCANIA 420 11.7 [DC12.15] 09.2004-
SCANIA 420 11.7 [DC12.15] 02.2006-
SCANIA 420 11.7 [DC12.15] 08.2006-
SCANIA 420 11.7 [DT12.11] 03.2004-
SCANIA 420 11.7 [DT12.12] 03.2004-
SCANIA 420 11.7 [DT12.12] 09.2004-
SCANIA 420 11.7 [DT12.12] 09.2005-
SCANIA 420 11.7 [DT12.12] 01.2008-
SCANIA 420 11.7 [DT12.14] 09.2005-
SCANIA 440 12.7 [DC13.109] 01.2010-
SCANIA 440 12.7 [DC13.109] 04.2010-
SCANIA 440 12.7 [DC13.10] 03.2008-
SCANIA 440 12.7 [DC13.10] 07.2009-
SCANIA 440 12.7 [DC13.10] 01.2010-
SCANIA 440 12.7 [DC13.10] 04.2010-
SCANIA 440 12.7 [DC13.10] 08.2010-
SCANIA 440 12.7 [DC13.112] 07.2009-
SCANIA 440 12.7 [DC13.112] 01.2010-
SCANIA 440 12.7 [DC13.121] 01.2010-
SCANIA 450 12.7 [DC13.124] 09.2013-
SCANIA 470 11.7 [DT12.03] 03.2004-
SCANIA 470 11.7 [DT12.03] 04.2004-
SCANIA 470 11.7 [DT12.06] 03.2004-
SCANIA 470 11.7 [DT12.06] 09.2005-
SCANIA 480 11.7 [DT12.03] 04.2004-
SCANIA 480 11.7 [DT12.17] 04.2004-
SCANIA 480 11.7 [DT12.17] 08.2006-
SCANIA 480 11.7 [DT12.17] 01.2008-
SCANIA 480 11.7 [DT12.17] 03.2008-
SCANIA 480 12.7 [DC13.07] 03.2008-
SCANIA 480 12.7 [DC13.07] 01.2010-
SCANIA 480 12.7 [DC13.07] 04.2010-
SCANIA 480 12.7 [DC13.07] 08.2010-
SCANIA 480 12.7 [DC13.110]
SCANIA 480 12.7 [DC13.110] 04.2010-
SCANIA 480 12.7 [DC13.110] 08.2010-
SCANIA 480 12.7 [DC13.111]
SCANIA 480 12.7 [DC13.111] 01.2010-
SCANIA 480 12.7 [DC13.111] 04.2010-
SCANIA 480 12.7 [DC13.111] 08.2010-
SCANIA 490 12.7 [DC13.125] 09.2013-
SCANIA G 230 9.3 [DC9.30] 09.2007-
SCANIA G 230 9.3 [DC9.35] 09.2007-
SCANIA G 230 9.3 [DC9.39] 09.2007-
SCANIA G 420 11.7 [DC12.06] 01.2008-
SCANIA G 440 11.7 [DT12.18] 10.2007-
SCANIA G 440 11.7 [DT12.18] 01.2008-
SCANIA G 440 12.7 01.2012-
SCANIA G 460 12.7 05.2013-
SCANIA G 460 12.7 09.2013-
SCANIA G 470 11.7 [DT12.06] 01.2010-
SCANIA G 480 12.7 [DC13.07] 01.2012-
SCANIA G 480 12.7 [DC13.111] 01.2012-
SCANIA P 230 9.3 [DC9.30] 09.2007-
SCANIA P 230 9.3 [DC9.35] 09.2007-
SCANIA P 230 9.3 [DC9.39] 09.2007-
SCANIA P 270 8.9 01.2012-
SCANIA P 270 9.3 [DC09.E02] 01.2012-
SCANIA P 310 8.9 07.2007-06.2012
SCANIA P 310 9.0 [DC9.11] 01.2010-
SCANIA P 310 9.3 [OC9.G05] 01.2011-
SCANIA P 340 11.0 [DC11.08] 04.2004-
SCANIA P 340 11.0 [DC11.08] 09.2004-
SCANIA P 340 11.0 [DC11.08] 01.2008-
SCANIA P 340 9.3 [OC09.102] 01.2011-
SCANIA P 360 12.7 01.2012-
SCANIA P 380 11.0 [DC11.09] 04.2004-
SCANIA P 400 12.7 [DC13.05] 09.2007-
SCANIA P 400 12.7 [DC13.113] 09.2007-
SCANIA P 420 11.7 [DC12.06] 01.2005-12.2011
SCANIA P 420 11.7 [DC12.06] 01.2008-
SCANIA P 420 11.7 [DC12.14] 01.2005-12.2011
SCANIA P 420 11.7 [DC12.15] 01.2005-12.2011
SCANIA P 420 11.7 [DC12.22] 01.2005-12.2011
SCANIA P 420 11.7 [DT12.11] 01.2005-12.2011
SCANIA P 420 11.7 [DT12.12] 01.2005-12.2011
SCANIA R 440 11.7 [DT12.18] 01.2008-
SCANIA R 440 12.7 [DC13.109] 01.2012-
SCANIA R 440 12.7 [DC13.10] 01.2012-
SCANIA R 440 12.7 [DC13.10] 10.2012-
SCANIA R 440 12.7 [DC13.112] 01.2012-
SCANIA R 450 12.7 [DC13.147] 09.2013-
SCANIA R 470 11.7 [DT12.03] 03.2004-
SCANIA R 470 11.7 [DT12.06] 03.2004-
SCANIA R 480 12.7 [DC13.07] 01.2012-
SCANIA R 480 12.7 [DC13.110] 01.2012-
SCANIA R 480 12.7 [DC13.111] 01.2012-