RTP9007S

Diagnostic devices

AS index : RTP9007S

EAN: 5902129141709

Brand new AS-PL Alternator tester

Product type: Brand new

STANDARD LINE

Producer: MSG

Replacement for: UNIVERSAL

Product status: Active


Tester do diagnostyki regulatorów 12V/24V.
Tester for diagnostics of voltage regulators 12V/24V.

Tester umożliwia weryfikację alternatorów 12/24V wykrywając usterki w ich działaniu, daje możliwość testowania podzespołu zamontowanego w samochodzie lub na stanowisku testowym umożliwiającym napęd alternatora. Ponadto testuje regulatory napięcia o napięciu znamionowym 12/24 V pod kątem działania i zgodności z ich charakterystyką techniczną. Urządzenie posiada bazę danych regulatorów, umożliwiając wyszukanie regulatora po numerze AS-PL oraz numerach innych producentów, oraz instrukcję prawidłowego podłączenia testera do wybranego regulatora napięcia.

Obsługiwane sygnały 12V:
COM - LIN, BSS, (BSD)
RLO - Lexus, Toyota
SIG - Ford, Volvo, Mazda, Land Rover
P-D - Kia, Mazda
C(Jap) - Honda, Acura, Subaru
C(Kor) - KIA, Hyundai
L/D+
RVC - Opel, Chevrolet
Obsługiwane sygnały 24V:
COM - LIN, BSS, (BSD)
L/D+

Tester checks the performance of 12/24V automotive alternators and detects faults in their operation directly on a car or on the test bench, which provides its drive. Also, the tester checks voltage regulators with a nominal voltage of 12/24V for operability and compliance with their technical characteristics. The device has a database of regulators, which allows you to search for the regulator by the AS-PL number and the numbers of other manufacturers, and instructions for the correct connection of the tester to the selected voltage regulator.

Supported standards: 12V:
COM - LIN, BSS, (BSD)
RLO - Lexus, Toyota
SIG - Ford, Volvo, Mazda, Land Rover
P-D - Kia, Mazda
C(Jap) - Honda, Acura, Subaru
C(Kor) - KIA, Hyundai
L/D+
RVC - Opel, Chevrolet
Supported standards: 24V:
COM - LIN, BSS, (BSD)
L/D+


Instrukcja_diagnostyki_RTP9007S_PL.pdf
Instrukcja_obsługi_RTP9007S_PL.pdf
Operation_manual_RTP9007S_EU.pdf
User_manual_RTP9007S_EU.pdf

Reference number