kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 51.00, vanjski promjer : 58.90, T.1 : 1.00
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 51.00, vanjski promjer : 58.90, T.1 : 1.00
0
Alternativni popis
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 9.40, vanjski promjer : 12.70, T.1 : 0.50
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
vanjski promjer : 12.70, T.1 : 0.50
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 32.80, vanjski promjer : 50.00, H.1 : 5.00
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 32.80, vanjski promjer : 50.00, H.1 : 5.00
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Mitsubishi
unutrarni promjer : 50.00, vanjski promjer : 55.50, H.1 : 0.50, W. : 70.00
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Mitsubishi
unutrarni promjer : 50.00, vanjski promjer : 55.50, H.1 : 0.50, W. : 70.00
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Universal
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Universal
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Universal
I.D.1 : 4.50, O.D.1 : 11.00, H.1 : 1.50
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Universal
I.D.1 : 4.50, O.D.1 : 11.00, H.1 : 1.50
0
Alternativni popis
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za:
unutrarni promjer : 34.60, vanjski promjer : 46.70, T.1 : 1.80
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za:
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za:
unutrarni promjer : 34.60, vanjski promjer : 46.70, T.1 : 1.80
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za:
unutrarni promjer : 56.60, vanjski promjer : 64.30, T.1 : 1.00
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za:
unutrarni promjer : 28.15, vanjski promjer : 50.00, T.1 : 1.00
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za:
vanjski promjer : 54.00, T.1 : 1.50
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za:
unutrarni promjer : 28.00, vanjski promjer : 50.00, T.1 : 0.50
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za:
unutrarni promjer : 46.60, vanjski promjer : 54.50, T.1 : 1.00
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za:
unutrarni promjer : 36.50, vanjski promjer : 54.00, T.1 : 1.00
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za:
unutrarni promjer : 8.10, vanjski promjer : 16.30, T.1 : 0.80
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za:
unutrarni promjer : 4.30, vanjski promjer : 7.00, T.1 : 1.30
kategorija: Distanceri automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za:
unutrarni promjer : 10.70, vanjski promjer : 21.00, W. : 2.00