kategorija: Stražnji poklopci startera Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 22.00, O.D.1 : 123.90, H.1 : 129.00, H.2 : 36.50, L.1 : 179.40, G.1 : 12.40
kategorija: Stražnji poklopci startera Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 22.10, O.D.1 : 124.00, H.1 : 68.40, H.1 : 102.00, H.2 : 36.50, G.1 : 12.40
kategorija: Stražnji poklopci startera Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
I.D.1 : 8.00, I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 71.00, O.D.1 : 71.00, H.1 : 6.00, H.1 : 23.50, H.2 : 13.00, O.1 : 62.00, G.1 : 4.70, Matching Brush set: : UD45568SB
kategorija: Stražnji poklopci startera Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
I.D.1 : 6.30, I.D.1 : 6.00, O.D.1 : 64.30, O.D.1 : 59.70, H.1 : 16.00, H.1 : 22.50, O.2 : 70.00, L.1 : 59.00, G.1 : 6.60, Matching Brush set: : PSX166-167
kategorija: Stražnji poklopci startera Producer: Valeo Zamjena za: Valeo
I.D.1 : 6.50, I.D.1 : 6.00, O.D.1 : 64.00, O.D.1 : 60.50, H.1 : 22.50, H.1 : 17.50, O.1 : 70.00, L.1 : 59.00, G.1 : 6.20, Matching Brush set: : PSX169-170
kategorija: Stražnji poklopci startera Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
I.D.1 : 6.00, I.D.1 : 6.00, O.D.1 : 64.30, O.D.1 : 60.00, H.1 : 17.50, H.1 : 23.80, O.1 : 70.00, G.1 : 6.70, Matching Brush set: : PSX169-170
kategorija: Stražnji poklopci startera Producer: Valeo Zamjena za: Valeo
I.D.1 : 6.00, I.D.1 : 6.40, O.D.1 : 64.00, O.D.1 : 60.60, H.1 : 17.50, H.1 : 22.00, O.1 : 70.00, L.1 : 59.00, G.1 : 6.50, Matching Brush set: : PSX169-170
kategorija: Stražnji poklopci startera Producer: Valeo Zamjena za: Valeo
I.D.1 : 6.00, I.D.1 : 6.70, O.D.1 : 82.30, O.D.1 : 60.40, H.1 : 17.50, O.1 : 70.00, H.2 : 20.50, G.1 : 7.30, Matching Brush set: : PSX166-167
kategorija: Stražnji poklopci startera Producer: Valeo Zamjena za: Valeo
I.D.1 : 6.50, I.D.1 : 6.00, O.D.1 : 64.00, O.D.1 : 60.40, H.1 : 17.50, H.1 : 22.50, O.1 : 70.00, L.1 : 59.00, G.1 : 6.40, Matching Brush set: : PSX169-170
kategorija: Stražnji poklopci startera Producer: AS-PL Zamjena za: Denso
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 89.50, H.1 : 26.50, H.2 : 15.00, G.1 : 7.80, Matching Brush set: : SB6012
kategorija: Glave pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 12.05, H.1 : 133.50, O.1 : 127.60, Size A : 82.40, No./mount. holes : 2
kategorija: Glave pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 12.55, H.1 : 155.00, O.1 : 90.10, O.2 : 90.50, O.3 : 127.80, Size A : 89.00, No./mount. holes : 3
kategorija: Glave pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 34.00, H.1 : 80.40, O.1 : 126.60, O.2 : 126.60, O.3 : 126.60, Size A : 92.00, No./mount. holes : 3
kategorija: Glave pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 33.90, H.1 : 79.90, Size A : 71.90
kategorija: Glave pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 33.80, H.1 : 80.60, O.1 : 90.00, O.2 : 90.00, O.3 : 127.00
kategorija: Glave pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 34.00, H.1 : 81.00, O.1 : 89.80, O.2 : 89.80, O.3 : 127.10, Size A : 88..80, No./mount. holes : 3
kategorija: Glave pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 28.30, H.1 : 87.70, O.1 : 101.60, O.2 : 102.20, O.3 : 106.50, Size A : 76.00, No./mount. holes : 3
kategorija: Glave pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 28.40, H.1 : 89.00, O.1 : 111.25, Size A : 76.00, No./mount. holes : 2
kategorija: Glave pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 12.00, H.1 : 141.00, O.1 : 105.70, Size A : 82.20, No./mount. holes : 2, No./mount. holes with thread : 2
kategorija: Glave pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 50.16, H.1 : 68.00, O.1 : 105.20, O.2 : 74..50, O.3 : 74.50, Size A : 82.20, No./mount. holes : 3, No./mount. holes with thread : 3
kategorija: Glave pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 12.50, H.1 : 155.10, O.1 : 93.80, O.2 : 127.20, O.3 : 82.00, Size A : 89.00, No./mount. holes : 3
kategorija: Glave pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 30.00, H.1 : 157.50, O.1 : 126.70, O.2 : 126.70, O.3 : 126.70, Size A : 92.00, No./mount. holes : 3
kategorija: Glave pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 30.00, H.1 : 157.00, O.1 : 127.00, O.2 : 127.00, O.3 : 127.00, Size A : 110.00, No./mount. holes : 3
kategorija: Glave pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 12.05, H.1 : 112.00, O.1 : 115.00, Size A : 82.50, No./mount. holes : 2, No./mount. holes with thread : 1