kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 100.55, d. : M5x0.8, D.1 : 9.80, b.1 : 30.00, d.2 : 4.30, k.1 : 3.50, m.1 : T25
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 100.55, d. : M5x0.8, D.1 : 9.80, b.1 : 29.40, d.2 : 4.30, k.1 : 3.50, m.1 : T25
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 128.50, d. : M5x0.8, D.1 : 10.20, b.1 : 45.50, k.1 : 3.40, m.1 : T25
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 128.00, d. : M5x0.8, D.1 : 10.20, b.1 : 44.50, k.1 : 3.40, m.1 : T25
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 64.50, d. : M5x0.8, D.1 : 10.40, b.1 : 26.20, d.2 : 4.40, k.1 : 5.20, m.1 : S8
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 64.50, d. : M5x0.8, D.1 : 10.40, b.1 : 26.20, d.2 : 4.40, k.1 : 5.20, m.1 : S8
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 123.50, d. : M5x0.8, D.1 : 9.30, b.1 : 39.00, d.2 : 4.40, k.1 : 3.60, m.1 : PH2
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 33.00, d. : M5x0.8, d.1 : M5x0.8, b.1 : 15.00, d.2 : 5.00, b.2 : 10.15
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 103.00, d. : M5x0.8, D.1 : 9.40, b.1 : 38.90, d.2 : 4.40, k.1 : 3.50, m.1 : PH2
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 103.00, d. : M5x0.8, b.1 : 37.00, d.2 : 4.40, k.1 : 3.50, m.1 : PH2
0
Alternativni popis
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 113.40, d. : M5x0.8, D.1 : 9.30, b.1 : 40.00, k.1 : 3.50, m.1 : PH2
kategorija: Vijci za alternator Producer: Bosch Zamjena za: Bosch
L.1 : 133.50, d. : M5x0.8, D.1 : 10.00, b.1 : 46.00, d.2 : 4.40, k.1 : 4.00, m.1 : PH2
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 109.10, d. : M6x1.0, D.1 : 12.00, b.1 : 59.00, d.2 : 5.30, k.1 : 4.50, m.1 : PH2
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 109.10, d. : M6x1.0, D.1 : 12.00, b.1 : 59.00, d.2 : 5.30, k.1 : 4.50, m.1 : PH2
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Delco
L.1 : 71.00 , d. : UNC1/4 20G, D.1 : 12.50, b.1 : 26.40, d.2 : 6.30, k.1 : 5.90, m.1 : S10
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Hitachi
L.1 : 79.50, d. : M5x0.8, D.1 : 9.25, b.1 : 31.00, k.1 : 3.70, m.1 : T25
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
L.1 : 83.60, d.1 : M5x0.8, D.1 : 10.30, b.1 : 31.40, d.2 : 4.50, k.1 : 5.50, m.1 : S8
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
L.1 : 85.40, d. : M5x0.8, D.1 : 10.30, b.1 : 36.00, d.2 : 4.80, k.1 : 4.50, m.1 : S7
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
L.1 : 85.40, d. : M5x0.8, b.1 : 35.00
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
L.1 : 56.30, d. : M5x0.8, D.1 : 9.90, b.1 : 23.40, d.2 : 4.40, k.1 : 4.30, m.1 : S8
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
L.1 : 56.30, d. : M5x0.8, D.1 : 9.90, b.1 : 23.40, d.2 : 4.40, k.1 : 4.30, m.1 : S8
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
L.1 : 94.00, d. : M5x0.8, D.1 : 9.00, b.1 : 41.00, d.2 : 4.50, k.1 : 4.00, m.1 : S8
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
L.1 : 94.00, d. : M5x0.8, D.1 : 9.00, b.1 : 41.00, d.2 : 4.50, k.1 : 4.00, m.1 : S8
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
L.1 : 85.50, d. : M6x1.0, D.1 : 12.00, b.1 : 34.00, d.2 : 5.30, k.1 : 5.50, m.1 : S10