kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
I.D.1 : 120.50, vanjski promjer : 111.00, O.D.1 : 125.00, Diodes : 6, B+ : 20.50, B+thread : M8x1.25
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 36.50, vanjski promjer : 110.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+ : 36.00, B+thread : M6x1.0
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 36.60, vanjski promjer : 110.50, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, Mounting dist. : 85.00
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 37, vanjski promjer : 110.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, Mounting dist. : 85
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 36.60, vanjski promjer : 110.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+ : 32.60, B+thread : M6x1.0, Mounting dist. : 65
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 36.70, vanjski promjer : 110.40, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+ : 31.90, B+thread : M8X1.25, D+ : 20.20, D+thread : M5x0.8
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 35.50, vanjski promjer : 114.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 34.00, B+thread : M6x1.0, D+ : 20.00, D+thread : M5x0.8
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 35.00, vanjski promjer : 113.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, Source : , B+ : 32.50, B+thread : M6x1.0, D+ : 21.00, D+thread : M5x0.8
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 34.50, vanjski promjer : 114.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 34.00, B+thread : M8x1.25, D+ : 20.50, D+thread : M5x0.8
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 36.60, vanjski promjer : 110.00, H.1 : 56.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+ : 32.00, B+thread : M8X1.25, D+ : 20.20, D+thread : M5x0.8
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 34.00, vanjski promjer : 114.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+ : 33.50, B+thread : M6x1.0, D+ : 19.00, D+thread : M4x0.7
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 36.50, vanjski promjer : 112.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+ : 34.50, B+thread : M6x1.0, D+ : 17.50, D+thread : M5x0.8
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 35.00, vanjski promjer : 113.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, Source : , B+ : 32.50, B+thread : M6x1.0, D+ : 21.00, D+thread : M5x0.8
0
Alternativni popis
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 36.60, vanjski promjer : 123.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 34.50, B+thread : M6x1.0/M8x1.25, Mounting dist. : 65.00
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 35.00, vanjski promjer : 123.00, H.1 : 58.20, Diodes : 14, Diode Amp. : 50, B+ : 32.30, B+thread : M8X1.25, D+ : 32.90, D+thread : M6x1.0
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 36.50, vanjski promjer : 125.00, Diodes : 14, Diode Amp. : 50, B+ : 33.00, B+thread : M8x1.25, D+ : 33.00, D+thread : M6x1.0, Mounting dist. : 53.00
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 36.60, vanjski promjer : 123.30, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 31.80, B+thread : M8X1.25, Mounting dist. : 65
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 36.50, vanjski promjer : 122.90, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 32.00, B+thread : M8X1.25, Mounting dist. : 65
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 36.50, vanjski promjer : 123.40, Diodes : 8, B+ : 32.00, B+thread : M8X1.25, D+ : 21.90, D+thread : M5x0.8
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 41.80, vanjski promjer : 122.90, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, Source : , B+ : 31.80, B+thread : M8X1.25, D+ : 21.70, D+thread : M5x0.8, Mounting dist. : 65
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 36.50, vanjski promjer : 123.30, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 32.00, B+thread : M8X1.25, D+ : 22.00, D+thread : M5x0.8, Mounting dist. : 65
0
Alternativni popis
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 36.50, vanjski promjer : 124.00, Diodes : 8, B+ : 31.70, B+thread : M8X1.25, D+ : 22.00, D+thread : M5x0.8
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 35.00, vanjski promjer : 123.00, H.1 : 59.70, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+ : 35.00, B+thread : M6x1.0/M8x1.25, D+ : 33.00, D+thread : M6x1.0
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer : 36.50, vanjski promjer : 123.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+ : 34.00, B+thread : M8x1.25 M6x1.0, D+ : 21.50, D+thread : M5x0.8