kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 12.20, H.1 : 6.10, W.1 : 22.40, L.1 : 28.20
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
H.1 : 1.20, W.1 : 26.60, L.1 : 22.35
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Delco
I.D.1 : 13.20, H.1 : 9.15, W.1 : 28, L.1 : 26.20
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Delco
I.D.1 : 13.20, H.1 : 14.60, W.1 : 24.30, L.1 : 33.30
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Hitachi
I.D.1 : 8.50, O.D.1 : 19.30, H.1 : 7.80, W.1 : 21.40
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Hitachi
I.D.1 : 6.40, O.D.1 : 13.70, O.D.2 : 8.00, L.1 : 12.30
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
I.D.1 : 5.10 , O.D.1 : 13.90 , O.D.2 : 11.90 , H.1 : 6.50
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
I.D.1 : 5.10, O.D.1 : 14.60, O.D.2 : 7.20, H.1 : 2.70, H.2 : 1.20
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
I.D.1 : 5.10, O.D.1 : 14.60, O.D.2 : 7.20, H.1 : 2.70, H.2 : 1.20
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
I.D.1 : 11.20, O.D.1 : 16.60, H.1 : 1.10
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
I.D.1 : 11.20, O.D.1 : 16.60, H.1 : 1.10
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
I.D.1 : 5.30, O.D.1 : 14.20, H.1 : 1.00
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
I.D.1 : 5.30, O.D.1 : 14.20, H.1 : 1.00
0
Alternativni popis
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Mitsubishi
I.D.1 : 16.30, I.D.2 : 8.60, O.D.1 : 22.20, O.D.2 : 16.20, H.1 : 9.80, H.2 : 5.80, W.1 : 16.20, L.1 : 22.70, L.2 : 19.70
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Denso
I.D.1 : 10.20, O.D.1 : 30.10, O.D.2 : 25.60, H.1 : 11.40
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Denso
I.D.1 : 10.20, O.D.1 : 30.10, O.D.2 : 25.60, H.1 : 11.40
0
Alternativni popis
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Nikko
H.1 : 16.30, W.1 : 19.30, L.1 : 49.70
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Nikko
I.D.1 : 6.40, H.1 : 13.80, W.1 : 16.50, L.1 : 35.60
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Nikko
I.D.1 : 8.00, H.1 : 0.80, W.1 : 26.00
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Nikko
I.D.1 : 8.10, O.D.1 : 17.80, O.D.2 : 10.80, H.1 : 9.20, H.2 : 5.70
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL
I.D.1 : 8.60 , O.D.1 : 18.20 , O.D.2 : 12.00 , H.1 : 10.30
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL
O.D.1 : 6.20, H.1 : 1.90
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL
kategorija: Izolatori pokretača Producer: AS-PL