kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 55.00, I.D.2 : 28.00, O.D.1 : 56.80, O.D.2 : 33.00, L.1 : 61.30, L.2 : 53.00
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 59.50, I.D.2 : 31.00, O.D.1 : 61.00, O.D.2 : 36.00, L.1 : 76.50, L.2 : 67.00
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 55.00, I.D.2 : 28.00, O.D.1 : 56.40, O.D.2 : 33.00, L.1 : 60.50, L.2 : 51.50
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
I.D.1 : 55.00, I.D.2 : 28.00, O.D.1 : 57.00, O.D.2 : 33.00, L.1 : 61.50, L.2 : 53.00
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
O.D.1 : 54, L.1 : 50
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
O.D.1 : 49.00
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
I.D.1 : 31.19, O.D.1 : 61.50, L.1 : 78.00, W.1 : 39.75, d. : M5x0.8
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
I.D.1 : 25.10, O.D.1 : 52.40, L.1 : 57.50, W.1 : 36.60
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
I.D.1 : 28.10, O.D.1 : 56.60, L.1 : 59.10, W.1 : 37.70, d. : M5x0.8
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
L.1 : 78.00, L.2 : 36.90, W.1 : 87.00
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
I.D.1 : 26.10, O.D.1 : 53.85, L.1 : 50.00, d. : M4x0.7
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
I.D.1 : 23.55, O.D.1 : 52.00, L.1 : 48.70, d. : M5x0.8
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
I.D.1 : 26.25, O.D.1 : 53.50, L.1 : 49.40
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
I.D.1 : 25.65, O.D.1 : 51.34, L.1 : 57.35, W.1 : 37.90, d. : M6x1.0
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
I.D.1 : 33.40, O.D.1 : 66.20, L.1 : 85.80, W.1 : 72.00
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
I.D.1 : 25.60, O.D.1 : 51.35, L.1 : 58.40, d. : M6x1.0
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
O.D.1 : 55.30, L.1 : 127.15
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 54.40, L.1 : 49.10, W.1 : 33.70, d. : M5x0.8
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
I.D.1 : 26.50, O.D.1 : 54.10, L.1 : 49.40, d. : M5x0.8
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
I.D.1 : 25.30, O.D.1 : 53.00, L.1 : 55.20, W.1 : 38.00, d. : M6x1.0
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
I.D.1 : 28.00, O.D.1 : 56.65, L.1 : 61.00, d. : M5x0.8
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
I.D.1 : 27.16, O.D.1 : 52.30, L.1 : 57.80, d. : M5x0.8
kategorija: Kućišta automata pokretača Producer: AS-PL
L.1 : 64.00, L.2 : 18.30, W.1 : 65.00