Proizvoda na strani:
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Valeo
I.D.1 : 134.50, Napon : 12, Napregnutost : 150, I.D.2 : 47.00, unutrarni promjer : 106.00, O.D.1 : 146.50, H.1 : 64.00, vanjski promjer : 134.00, O.D.3 : 126.50, H.1 : 74.00, H. 2 : 32.00, No. of leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
I.D.1 : 118.00, Napon : 12, Napregnutost : 65, I.D.2 : 40.00, unutrarni promjer : 92.00, O.D.1 : 125.50, H.1 : 67.00, vanjski promjer : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
I.D.1 : 118.00, Napon : 12, I.D.2 : 47.00, Napregnutost : 85, O.D.1 : 125.00, unutrarni promjer : 92.00, H.1 : 69.00, vanjski promjer : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.20, No. of leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12, I.D.1 : 118.00, Napregnutost : 65, I.D.2 : 47.00, unutrarni promjer : 92.00, O.D.1 : 124.50, vanjski promjer : 118.00, H.1 : 70.00, O.D.3 : 109.40, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.20, No. of leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12, I.D.1 : 129.00, Napregnutost : 100, I.D.2 : 47.00, unutrarni promjer : 100.00, O.D.1 : 138.00, H.1 : 73.00, vanjski promjer : 130.00, O.D.3 : 123.00, H.1 : 69.00, H. 2 : 33.50, No. of leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
I.D.1 : 118.00, Napon : 12, I.D.2 : 47.00, Napregnutost : 65.00, O.D.1 : 125.00, unutrarni promjer : 92.00, H.1 : 69.00, vanjski promjer : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Napregnutost : 65, unutrarni promjer : 92.00, O.D.1 : 124.50, vanjski promjer : 118.00, H.1 : 69.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Voltage : 12, Amp. : 65, I.D.1 : 29.40, I.D.2 : 92.30, O.D.1 : 125.00, H.1 : 83.00, Stator : AS4002, Leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
I.D.1 : 118.00, Napon : 12, I.D.2 : 47.00, Napregnutost : 80, unutrarni promjer : 92.00, O.D.1 : 124.50, vanjski promjer : 118.00, H.1 : 68.00, O.D.3 : 109.40, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.20, No. of leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Napregnutost : 85, unutrarni promjer : 92.00, O.D.1 : 126.50, vanjski promjer : 118.00, H.1 : 67.00, O.D.3 : 110.00, H.1 : 64.00, H. 2 : 28.50, No. of leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12, I.D.1 : 129.00, I.D.2 : 52.00, Napregnutost : 100, O.D.1 : 137.00, H.1 : 75.50, vanjski promjer : 129.00, O.D.3 : 120.00, H.1 : 7.00, H. 2 : 33.00, No. of leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 40.00, Napregnutost : 90, unutrarni promjer : 92.00, O.D.1 : 127.00, H.1 : 71.00, vanjski promjer : 118.00, O.D.3 : 110.00, H.1 : 65.50, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12, I.D.1 : 118.00, Napregnutost : 100, I.D.2 : 47.00, unutrarni promjer : 92.00, O.D.1 : 127.00, vanjski promjer : 118.00, H.1 : 68.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 64.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12, I.D.1 : 130.00, I.D.2 : 47.00, Napregnutost : 130, O.D.1 : 138.00, unutrarni promjer : 100.00, H.1 : 74.00, vanjski promjer : 130.00, O.D.3 : 120.00, H.1 : 69.00, H. : 33.00, No. of leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 52.00, Napregnutost : 65, O.D.1 : 125.00, unutrarni promjer : 92.00, vanjski promjer : 118.00, H.1 : 72.00, O.D.3 : 109.00, H.1 : 43.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12, I.D.1 : 130.00, I.D.2 : 52.00, Napregnutost : 85, unutrarni promjer : 100.00, O.D.1 : 138.00, vanjski promjer : 130.00, H.1 : 73.00, O.D.3 : 120.00, H.1 : 70.00, H. 2 : 33.00, No. of leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12, I.D.1 : 118.00, Napregnutost : 65, I.D.2 : 40.00, unutrarni promjer : 92.00, O.D.1 : 125.50, vanjski promjer : 118.00, H.1 : 65.00, O.D.3 : 109.40, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.20, No. of leads : 3
0
Alternativni popis
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12, I.D.1 : 118.00, Napregnutost : 85, I.D.2 : 40.00, unutrarni promjer : 92.00, O.D.1 : 125.00, H.1 : 67.00, vanjski promjer : 118.00, O.D.3 : 110.00, H.1 : 65.50, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Denso
I.D.1 : 118.00, Napon : 12, Napregnutost : 80, I.D.2 : 52.00, unutrarni promjer : 92.00, O.D.1 : 125.00, H.1 : 69.00, vanjski promjer : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 66.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 4
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Denso
I.D.1 : 118.00, Napon : 12, Napregnutost : 90, I.D.2 : 47.00, unutrarni promjer : 92.00, O.D.1 : 126.00, H.1 : 68.00, vanjski promjer : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
Napon : 24, Napregnutost : 80, unutrarni promjer : 103.60, vanjski promjer : 142.10, O.D.2 : 134.00, O.D.3 : 129.00, H.1 : 55.50, H. : 28.40, H. 2 : 30.50, No. of leads : 4
kategorija: Namotaj alternatora Producer: Bosch Zamjena za: Bosch
Napon : 24, Napregnutost : 80, unutrarni promjer : 104.00, vanjski promjer : 142.00, O.D.2 : 135.70, O.D.3 : 128.00, H.1 : 56.00, H. : 28.50, H. 2 : 29.10, No. of leads : 4
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
Napon : 12, Napregnutost : 55, unutrarni promjer : 89.60, vanjski promjer : 125.00, O.D.2 : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 53.00, H. : 23.50, H. 2 : 25.10, No. of leads : 3
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
Napon : 24, Napregnutost : 55, unutrarni promjer : 100.50, vanjski promjer : 137.90, O.D.2 : 130.00, O.D.3 : 121.70, H.1 : 53.80, H. : 23.40, H. 2 : 25.20, No. of leads : 4