kategorija: Vijci držača četkica pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 14.80, d. : M4x0.7, D.1 : 6.90, b.1 : 11.00, k.1 : 2.80, m.1 : PH2
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 14.80, d. : M4x0.7, D.1 : 6.90, b.1 : 11.00, k.1 : 2.80, m.1 : PH2
0
Alternativni popis
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 44.90, d. : M10x1.5, b.1 : 29.50
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 14.50, d. : M4x0.7, D.1 : 7.00, b.1 : 11.70, k.1 : 2.70, m.1 : PH1
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 14.80, d. : M4x0.7, D.1 : 7.00, b.1 : 11.00, k.1 : 2.70, m.1 : PH1
0
Alternativni popis
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 15.60, d. : M5x0.8, D.1 : 7.60, b.1 : 8.00, d.2 : 4.30, k.1 : 3.50, m.1 : PH2
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 15.60, d. : M5x0.8, D.1 : 7.60, b.1 : 8.00, d.2 : 4.30, k.1 : 3.50, m.1 : PH2
0
Alternativni popis
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 11.30, d. : M5x0.8, D.1 : 7.80, b.1 : 5.00, k.1 : 3.50, m.1 : PH2
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 11.30 , d. : M5x0.8, D.1 : 7.80, b.1 : 5.00, k.1 : 3.50, m.1 : PH2
0
Alternativni popis
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 11.80, d. : M5x0.8, D.1 : 10.20, b.1 : 8.00, d.2 : 10.30, k.1 : 3.60, m.1 : PH2
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
L.1 : 11.80, d. : M5x0.8, D.1 : 10.20, b.1 : 8.00, d.2 : 10.30, k.1 : 3.60, m.1 : PH2
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Delco
L.1 : 15.65, d. : BSW5/32-32, D.1 : 10.40, b.1 : 10.00, k.1 : 2.90, m.1 : S7
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Delco
L.1 : 11.50, d. : M5x0.8, D.1 : 9.30, b.1 : 8.35, k.1 : 3.20, m.1 : PH2
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Delco
L.1 : 14.30, d. : M5x0.8, D.1 : 7.90, b.1 : 9.00, k.1 : 5.50, m.1 : S8
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Delco
L.1 : 14.30, d. : M5x0.8, D.1 : 7.90, b.1 : 9.00, k.1 : 5.50, m.1 : S8
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Hitachi
L.1 : 15.10, d. : M4x0.7, D.1 : 8.50, b.1 : 12.30, d.2 : 2.80, k.1 : 3.10, m.1 : PH2
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Hitachi
L.1 : 13.00, d. : M4x0.7, D.1 : 10.00, b.1 : 10.00, k.1 : 3.00, m.1 : PH2
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Mitsubishi
L.1 : 15.10 , d. : M5x0.8, D.1 : 11.75, b.1 : 11.30, k.1 : 3.40, m.1 : PH2
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Mitsubishi
L.1 : 15.10, d. : M5x0.8, D.1 : 11.75, b.1 : 11.30, k.1 : 3.40, m.1 : PH2
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Denso
L.1 : 10.75, d. : M5x0.8, D.1 : 8.50, b.1 : 6.20, k.1 : 2.70, m.1 : PH2
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Denso
L.1 : 12.20, d. : M4x0.7, D.1 : 8.00, b.1 : 9.50, k.1 : 2.40, m.1 : PH2
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Denso
L.1 : 15.30, d. : M5x0.8, D.1 : 9.20, b.1 : 11.50, k.1 : 3.50, m.1 : PH2
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL Zamjena za: Denso
L.1 : 15.30, d. : M5x0.8, D.1 : 9.20, b.1 : 11.50, k.1 : 3.50, m.1 : PH2
kategorija: Vijci za alternator Producer: AS-PL
L.1 : 12.80, d. : M5x0.8, b.1 : 8.70