63321603 MAGNETI MARELLI

Nađeno:

MAGNETI MARELLI

proizvodi
kategorija: Alternatori Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12, Napregnutost : 75, Dimenzija A : 45.00, Dimenzija B : 31.50, Dimenzija C : 84.00, Pulley : AP, D.1 : 12.50, D.2 : 11.50, D.3 : 12.50, G : 4, O.D.1 : 60.00, L.1 : 192.00
kategorija: Alternatori Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12, Napregnutost : 75, Dimenzija A : 44.00, Dimenzija B : 32.00, Dimenzija C : 84.00, Pulley : AP, D.1 : 12.00, D.2 : 11.50, D.3 : 12.00, G : 4, O.D.1 : 60.00, L.1 : 194.00
BOM - Bill of material
kategorija: Leżajevi Producer: AS-PL Zamjena za: Bearing
unutrarni promjer : 17.00, vanjski promjer : 40.00, Visina : 12.00
kategorija: Leżajevi Producer: AS-PL Zamjena za: Bearing
unutrarni promjer : 17.00, vanjski promjer : 40.00, Visina : 12.00
kategorija: Leżajevi Producer: FAG Zamjena za: Bearing
unutrarni promjer : 17.00, vanjski promjer : 40.00, Visina : 12.00
kategorija: Leżajevi Producer: FAG Zamjena za: Bearing
unutrarni promjer : 17.00, vanjski promjer : 40.00, Visina : 12.00
kategorija: Leżajevi Producer: NSK Zamjena za: Bearing
unutrarni promjer : 17.00, vanjski promjer : 40.00, Visina : 12.00
kategorija: Leżajevi Producer: NSK Zamjena za: Bearing
unutrarni promjer : 17.00, vanjski promjer : 40.00, Visina : 12.00
kategorija: Leżajevi Producer: NTN Zamjena za: Bearing
unutrarni promjer : 17.00, vanjski promjer : 40.00, Visina : 12.00
kategorija: Leżajevi Producer: NTN Zamjena za: Bearing
unutrarni promjer : 17.00, vanjski promjer : 40.00, Visina : 12.00
kategorija: Leżajevi Producer: SKF Zamjena za: Bearing
unutrarni promjer : 17.00, vanjski promjer : 40.00, Visina : 12.00
kategorija: Leżajevi Producer: KOYO Zamjena za: Bearing
unutrarni promjer : 17.00, vanjski promjer : 35.00, Visina : 10.00
kategorija: Leżajevi Producer: SKF Zamjena za: Bearing
unutrarni promjer : 16.96, vanjski promjer : 35.00, Visina : 10.00
kategorija: Leżajevi Producer: AS-PL Zamjena za: AS-PL
kategorija: Zaptivke, zimeringe i oringe Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
unutrarni promjer : 35.00, vanjski promjer : 37.00, H. : 18.30
0
Alternativni popis
kategorija: Stražnja Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
I.D.1 : 119.00, I.D.2 : 39.00, O.D.1 : 125.00, H.1 : 82.00
kategorija: Plastični Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
O.D.1 : 117.90, H. 1 : 55.00
kategorija: Plastični Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
O.D.1 : 118.20, H. 1 : 61.00
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
vanjski promjer : 110.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 41.00, B+thread : M8x1.25
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
vanjski promjer : 110.20, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+ : 36.20, B+thread : M8x1.25
kategorija: Ispravljači Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
vanjski promjer : 110.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 41.00, B+thread : M8x1.25
kategorija: Regulatori alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12
kategorija: Regulatori alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12
kategorija: Regulatori alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12
kategorija: Regulatori alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12
kategorija: Rotori alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12, Napregnutost : 85, vanjski promjer : 91.50, Shaft D. : 17.00, Shaft L. : 153.40, L.2 : 42.00, Thread : M17x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9014, Bearing : Yes
kategorija: Rotori alternatora Producer: Magneti Marelli Zamjena za: Lucas
Napon : 12, Napregnutost : 85, vanjski promjer : 91.00, Shaft D. : 17.00, Shaft L. : 152.60, L.2 : 41.20, Thread : M17x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9014, Bearing : Yes
kategorija: Komutatori alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
unutrarni promjer : 6.70, I.D.2 : 17.40, vanjski promjer : 16.80, O.D.2 : 30.70, H.1 : 8.00, H.2 : 8.00, L. : 46.90, J.1 : 1.80, L.1 : 78.00
kategorija: Komutatori alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
unutrarni promjer : 6.70, I.D.2 : 17.40, vanjski promjer : 16.80, O.D.2 : 30.70, H.1 : 8.00, H.2 : 8.00, L. : 46.90, J.1 : 1.80, L.1 : 78.00
kategorija: Remenice alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
I.D.2 : 42.20, Prečnik otvora osovinice : 17.00, Promjer kotura : 60.10, Širina : 20.60, L.3 : 7.30, L.2 : 5.30, D.1 : 5.20, Količina žlijebova : 4
kategorija: Blokade ležajeva alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
I.D.1 : 27.80, O.D.1 : 49.00, H.1 : 2.00, H.2 : 6.70, W.1 : 33.30
kategorija: Tuljci za pri[vrsćenje alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
I.D.1 : 12.48, O.D.1 : 21.05, H.1 : 21.80
kategorija: Distančni i tuljci alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
I.D.1 : 9.60, O.D.1 : 13.00, H.1 : 13.20
kategorija: Izolatori alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
I.D.1 : 5.90, I.D.2 : 13.10, O.D.1 : 14.85, O.D.2 : 8.80, H.1 : 7.20
kategorija: Izolatori alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
I.D.1 : 4.50, O.D.1 : 5.70, H.1 : 16.20, W.1 : 11.70
kategorija: Izolatori alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
I.D.1 : 4.50, O.D.1 : 5.70, H.1 : 16.20, W.1 : 11.70
0
Alternativni popis
kategorija: Četkice alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12, Visina : 21.70, Širina : 7.00, Grubość. : 4.00, L.1 : 94.70
kategorija: Četkice alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12, Visina : 21.70, Širina : 7.00, Grubość. : 4.00
kategorija: Četkice alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: AS-PL
kategorija: Namotaj alternatora Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
Napon : 12, Napregnutost : 90, unutrarni promjer : 92.00, vanjski promjer : 118.20, O.D.3 : 110.00, H.1 : 65.50, H. : 29.00, No. of leads : 3
kategorija: Setovi za popravak pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: Mitsubishi
kategorija: Podlošci Producer: AS-PL Zamjena za: Universal
I.D.1 : 6.60, O.D.1 : 12.00, H.1 : 1.80
kategorija: Matice Producer: AS-PL Zamjena za: Bosch
d. : M8x1.25, m.1 : 5.10, dc. : 16.00, s.1 : 13.00
kategorija: Matice Producer: AS-PL Zamjena za: Universal
d. : M8x1.25, m.1 : 6.30, s.1 : 13.00
kategorija: Matice Producer: AS-PL Zamjena za: Universal
d. : M8x1.25, m.1 : 6.30, s.1 : 13.00
kategorija: Matice Producer: AS-PL Zamjena za: Universal
d. : M5x0.8, m.1 : 4.90, dc. : 11.40, s.1 : 8.00
kategorija: Matice Producer: AS-PL Zamjena za: Universal
d. : M5x0.8, m.1 : 4.90, dc. : 11.40, s.1 : 8.00
kategorija: Vijci Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
L.1 : 33.10, d. : M5x0.8, D.1 : 10.80, b.1 : 18.40, k.1 : 1.50
kategorija: Vijci Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
L.1 : 47.20, d. : M5x0.8, D.1 : 10.10, b.1 : 19.00, d.2 : 4.30, k.1 : 5.30, m.1 : S8
kategorija: Vijci Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
L.1 : 19.30, d. : M4x0.7, D.1 : 8.10, b.1 : 16.00, k.1 : 2.90, m.1 : S7
kategorija: Vijci Producer: AS-PL Zamjena za: Magneti Marelli
L.1 : 16.80, d. : M5x0.8, D.1 : 12.00, b.1 : 11.50, k.1 : 5.00, m.1 : S8
kategorija: Vijci Producer: AS-PL Zamjena za: Denso
L.1 : 8.70, d. : M4x0.7, D.1 : 6.60, b.1 : 3.70, k.1 : 2.40, m.1 : PH2
kategorija: Vijci Producer: AS-PL Zamjena za: Denso
L.1 : 8.70, d. : M4x0.7, D.1 : 6.60, b.1 : 3.70, k.1 : 2.40, m.1 : PH2
kategorija: Podlošci Producer: AS-PL
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 29.60, H.1 : 2.10
kategorija: Matice Producer: AS-PL
kategorija: Vijci Producer: AS-PL
L.1 : 25.80, d. : M4x0.7, b.1 : 9.50
kategorija: Vijci Producer: AS-PL