2443 CEVAM, GHIBAUDI

Trovati i seguenti prodotti correlati:

CEVAM

prodotti
Categoria: Alternatori Fabbricante: AS-PL Sostituzione per: BOSCH
Tensione : 24, Intensità : 100, Dimensione B : 80.00, Puleggia : n/a, D.1 : 12.00, D.2 : 11.00, D.3 : 12.00, L.1 : 195.00, Plug : PL_5003
Categoria: Alternatori Fabbricante: AS-PL Sostituzione per: BOSCH
Tensione : 24, Intensità : 100, Dimensione A : 110.50, Dimensione B : 80.00, G : 8, O.D.1 : 85.00, Puleggia : AP, D.1 : 12.00, D.2 : 10.00, D.3 : 12.00, L.1 : 200.00, Plug : PL_5003
Categoria: Alternatori Fabbricante: AS-PL Sostituzione per: BOSCH
Tensione : 24, Intensità : 100, Dimensione B : 80.00, Puleggia : n/a, D.1 : 12.50, D.2 : 11.00, D.3 : 12.50, L.1 : 180.00, Plug : PL_5003
Categoria: Alternatori Fabbricante: AS-PL Sostituzione per: BOSCH
Tensione : 24, Intensità : 100, Dimensione B : 80.00, Puleggia : n/a, D.1 : 12.00, D.2 : 11.00, D.3 : 12.00, L.1 : 197.00, Plug : PL_5003
Categoria: Alternatori Fabbricante: AS-PL Sostituzione per: BOSCH
Tensione : 24, Intensità : 110, Dimensione A : 112.00, Dimensione B : 80.00, G : 2, O.D.1 : 58.00, Puleggia : AP, D.1 : 10.50, D.2 : 12.50, D.3 : 12.50, L.1 : 195.00, Plug : PL_5003
0
Lista alternativa
Categoria: Alternatori Fabbricante: AS-PL Sostituzione per: BOSCH
Tensione : 24, Intensità : 110, Dimensione A : 112.00, Dimensione B : 80.00, G : 2, O.D.1 : 58.00, Puleggia : AP, D.1 : 10.00, D.2 : 12.00, D.3 : 12.00, L.1 : 203.00, Plug : PL_5003

GHIBAUDI

prodotti
Categoria: Pignoni Fabbricante: AS-PL Sostituzione per: BOSCH
Numero di denti : 9, Numero di frese : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 46.00, O.D.2 : 26.00, L.1 : 68.50, L.2 : 14.50, Giro : CW
Categoria: Pignoni Fabbricante: AS-PL Sostituzione per: BOSCH
Numero di denti : 9, Numero di frese : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 46.00, O.D.2 : 25.30, L.1 : 69.00, L.2 : 14.50, Giro : CW