Kariera

 AKTUALNE OFERTY PRACY

Sales Representative

 OD POKOLEŃ NAPĘDZA NAS PASJA

W AS-PL Sp. z o.o. prowadzimy działalność tak, aby firma rozwijała się w sposób zrównoważony, stabilny i bezpieczny. Nasze wartości i podejmowane decyzje uwzględniają perspektywę długookresowego rozwoju dla firmy oraz jej pracowników. Profesjonalnie zarządzamy firmą, aby co roku odnotować duży wkład w rozwój ekonomiczno-społeczny gospodarki regionu i kraju. Ograniczamy negatywny wpływ działalności na środowisko naturalne, zarządzając pozostałościami wytworzonymi w procesie regeneracji oraz redukując zużycie plastiku w całej firmie.

Warto jednak zaznaczyć, iż droga do sukcesu nie była „usłana różami” i wymagała zarówno od założycieli jak i pracowników Spółki olbrzymiej determinacji w pokonywaniu problemów i przeszkód oraz wiary we własne możliwości, co doprowadziło ją do pozycji na rynku, którą obecnie zajmuje.

 NASZE WARTOŚCI

W AS-PL uważamy, że pracownicy są naszą przewagą konkurencyjną i jesteśmy dumni z posiadanego przez nich doświadczenia, wiedzy i umiejętności. Staramy się, aby atmosfera pracy budowana na wzajemnym szacunku, uczciwości i współpracy, dała możliwość pełniejszego wykorzystania zdolności i możliwości naszych pracowników.

Wartości naszej firmy:

  • Partnerstwo - utożsamianie się pracowników ze spółką AS-PL, twórcza i efektywna współpraca na rzecz klientów oraz współpracowników, dbanie o dobry wizerunek spółki zarówno w pracy, jak i poza nią, pielęgnowanie kontaktów biznesowych, klarowność relacji między pracownikami.
  • Rozwój - doskonalenie pracowników każdego szczebla, organizacji, procesów i technologii. Ważne jest, aby stworzyć dogodne miejsce pracy, w którym każdy będzie miał odpowiednie warunki do wykonywania swoich obowiązków.
  • Szacunek - podejmowanie decyzji i działań, które nie naruszają godności innych osób.  Kierujemy się nim, budując relacje z klientem i pracownikami. Szanujemy różnorodność i równość wszystkich pracowników, współpracowników bez względu na ich narodowość, rasę, płeć, wiek, religię, orientację polityczną czy seksualną.
  • Transparentność - czytelne działania i zrozumiała komunikacja w relacjach z partnerami biznesowymi  czy pracownikami. 

Zapewniamy naszym pracownikom dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego realizowania powierzonych im zadań.

 

 DOŁĄCZ DO NAS!

Jesteś ambitny i szukasz ciekawej pracy pełnej nowych wyzwań? W AS-PL znajdziesz swoje miejsce! Interesuje Cię kontakt z kluczowymi klientami, tworzenie wyjątkowych treści marketingowych, rozwój w dziale IT, a może praca w nowoczesnym magazynie czy hali produkcyjnej? To wszystko, a nawet więcej, znajdziesz w AS-PL! Dołącz do nas i przekonaj się, że praca naprawdę może być przyjemna i chętnie będziesz do niej wracać.