Audi a6 2.8

Календарь тип Category Продукт Примечания
06.2000-04.2001
[AHA] Генераторы A0045PR
[AHA] Генераторы A0045
[AHA] Генераторы A0045R
[AHA] Генераторы A0045R
[AHA] Генераторы A3108
06.2000-04.2001
[AMX] Стартеры S0408
[AMX] Генераторы A0045PR
[AMX] Генераторы A0045
[AMX] Генераторы A0045R
[AMX] Генераторы A0045R
[AMX] Стартеры S0408(BOSCH)
[AMX] Генераторы A3108
06.2000-05.2001
[AMX] Генераторы A0050
[AMX] Генераторы A0050R
[AMX] Генераторы A0739S
[AMX] Генераторы A3642PR
01.2000-01.2000
[ATQ] Стартеры S0408
[ATQ] Стартеры S0408(BOSCH)
07.1999-01.2005
[ATX] Стартеры S0408
[ATX] Стартеры S0408(BOSCH)
01.1999-12.2005
[ATX] Генераторы A3108PR
[ATX] Генераторы A3108
01.1999-12.2005
[BBG] Генераторы A3108PR
[BBG] Генераторы A3108
11.1998-04.2001
[APR] Стартеры S0408
[APR] Генераторы A0045PR
[APR] Генераторы A0045
[APR] Генераторы A0045R
[APR] Генераторы A0045R
[APR] Стартеры S0408(BOSCH)
[APR] Генераторы A3108
11.1998-04.2001
[AQD] Стартеры S0408
[AQD] Генераторы A0050
[AQD] Генераторы A0050R
[AQD] Генераторы A0045PR
[AQD] Генераторы A0045
[AQD] Генераторы A0045R
[AQD] Генераторы A0045R
[AQD] Генераторы A0739S
[AQD] Генераторы A3642PR
[AQD] Стартеры S0408(BOSCH)
[AQD] Генераторы A3108
08.1998-
[AGE] Генераторы A0050
[AGE] Генераторы A0050R
[AGE] Генераторы A0739S
[AGE] Генераторы A3642PR
08.1998-01.1999
[ALG] Генераторы A0050
[ALG] Генераторы A0050R
[ALG] Генераторы A0739S
[ALG] Генераторы A3642PR
02.1998-07.1998
[ALG] Генераторы A3064
[ALG] Генераторы A3064R
01.1998-12.2000
[AGE] Генераторы A3108PR
[AGE] Генераторы A3108
01.1998-01.1999
[AHA] Стартеры S0408
[AHA] Стартеры S0408(BOSCH)
12.1997-07.1998
[ACK] Генераторы A0045PR
[ACK] Генераторы A0045
[ACK] Генераторы A0045R
[ACK] Генераторы A0045R
[ACK] Стартеры S0408
[ACK] Стартеры S0408(BOSCH)
[ACK] Генераторы A3108
12.1997-07.1998
[AGE] Стартеры S0408
[AGE] Стартеры S0408(BOSCH)
12.1997-01.1999
[ALG] Стартеры S0408
[ALG] Генераторы A0045PR
[ALG] Генераторы A0045
[ALG] Генераторы A0045R
[ALG] Генераторы A0045R
[ALG] Стартеры S0408(BOSCH)
[ALG] Генераторы A3108
10.1997-07.1998
[AGE] Генераторы A3081
[AGE] Генераторы A3064
[AGE] Генераторы A3064R
[AGE] Генераторы A0273
[AGE] Генераторы A0273PR
[AGE] Стартеры S0408
[AGE] Стартеры S0408(BOSCH)
06.1997-01.1999
[ALG] Стартеры S0408
[ALG] Стартеры S0408(BOSCH)
02.1997-07.1998
[ACK] Генераторы A0045PR
[ACK] Генераторы A0045
[ACK] Генераторы A0045R
[ACK] Генераторы A0045R
[ACK] Стартеры S0408
[ACK] Стартеры S0408(BOSCH)
[ACK] Генераторы A3108
01.1997-12.1998
[ACK] Генераторы A0779S
01.1997-12.1998
[AGE] Генераторы A0779S
01.1997-12.1998
[ALG] Генераторы A0779S
10.1995-07.1998
[ACK] Генераторы A3064
[ACK] Генераторы A3064R
10.1995-10.1997
[ACK] Стартеры S0030
01.1995-12.1996
[AEJ] Генераторы A0779S
06.1994-10.1997
[AAH] Генераторы A3064
[AAH] Генераторы A3064R
[AAH] Стартеры S0030
06.1994-10.1997
[AEJ] Стартеры S0030
06.1994-07.1996
[AEJ] Генераторы A3064
[AEJ] Генераторы A3064R
01.1994-12.1997
[AAH] Генераторы A0779S
01.1994-12.1997
[ACK] Генераторы A0779S
01.1994-12.1995
[AEJ] Генераторы A0779S
Генераторы A3483S