Bmw 330 3.0 i

Календарь тип Category Продукт Примечания
09.2008-12.2011
(E90)[N53B30A] Стартеры S3163S
09.2007-12.2011
(E90)[N52B30A] Стартеры S6185
(E90)[N52B30A] Стартеры S3163S
(E90)[N52B30A] Генераторы A0267
(E90)[N52B30A] Генераторы A0267S
(E90)[N52B30A] Генераторы A3229
(E90)[N52B30A] Генераторы A0425
(E90)[N52B30A] Генераторы A0425PR
09.2007-12.2011
(E90)[N52B30B] Стартеры S3163S
(E90)[N52B30B] Генераторы A0267
(E90)[N52B30B] Генераторы A0267S
(E90)[N52B30B] Генераторы A0425
(E90)[N52B30B] Генераторы A0425PR
09.2007-12.2011
(E90)[N52B30BF] Стартеры S3163S
(E90)[N52B30BF] Генераторы A0267
(E90)[N52B30BF] Генераторы A0267S
(E90)[N52B30BF] Генераторы A3229
(E90)[N52B30BF] Генераторы A0425
(E90)[N52B30BF] Генераторы A0425PR
09.2007-12.2011
(E90)[N53B30A] Генераторы A0267
(E90)[N53B30A] Генераторы A0267S
(E90)[N53B30A] Генераторы A3229
(E90)[N53B30A] Генераторы A0425
(E90)[N53B30A] Генераторы A0425PR
(E90)[N53B30A] Стартеры S6185
(E90)[N53B30A] Стартеры S3163S
09.2007-10.2011
(E90)[N53B30A] Стартеры S0242PR
(E90)[N53B30A] Стартеры S0242
09.2007-
(E91)[N52B30A] Стартеры S6185
09.2007-
(E91)[N53B30A] Генераторы A3229
(E91)[N53B30A] Генераторы A0425
(E91)[N53B30A] Генераторы A0425PR
(E91)[N53B30A] Стартеры S6185
(E91)[N53B30A] Стартеры S3163S
09.2007-
(E92)[N53B30A] Генераторы A3229
(E92)[N53B30A] Генераторы A0425
(E92)[N53B30A] Генераторы A0425PR
(E92)[N53B30A] Стартеры S6185
(E92)[N53B30A] Стартеры S3163S
09.2007-06.2012
(E91)[N53B30A] Стартеры S0242PR
(E91)[N53B30A] Стартеры S0242
03.2007-12.2013
(E92)[N53B30A] Генераторы A3229
(E92)[N53B30A] Генераторы A0425
(E92)[N53B30A] Генераторы A0425PR
(E92)[N53B30A] Стартеры S3163S
03.2007-12.2013
(E93)[N52B30A] Генераторы A3229
(E93)[N52B30A] Генераторы A0425
(E93)[N52B30A] Генераторы A0425PR
(E93)[N52B30A] Стартеры S3163S
03.2007-
(E93)[N52B30A] Стартеры S3163S
(E93)[N52B30A] Генераторы A3229
(E93)[N52B30A] Генераторы A0425
(E93)[N52B30A] Генераторы A0425PR
(E93)[N52B30A] Стартеры S6185
03.2007-
(E93)[N53B30A] Стартеры S6185
(E93)[N53B30A] Стартеры S3163S
(E93)[N53B30A] Генераторы A3229
(E93)[N53B30A] Генераторы A0425
(E93)[N53B30A] Генераторы A0425PR
03.2007-10.2013
(E93)[N53B30A] Стартеры S0242
(E93)[N53B30A] Стартеры S0242PR
01.2007-12.2011
[N53B30] Генераторы A0499
[N53B30] Генераторы A0499PR
01.2007-12.2011
[N53B30A] Генераторы A0499
[N53B30A] Генераторы A0499PR
09.2006-
(E92)[N52B30A] Генераторы A3229
(E92)[N52B30A] Генераторы A0425
(E92)[N52B30A] Генераторы A0425PR
(E92)[N52B30A] Стартеры S6185
09.2006-02.2010
(E92)[N52B30A] Стартеры S0242PR
(E92)[N52B30A] Стартеры S0242
09.2006-02.2010
(E92)[N52B30AF] Стартеры S0242PR
(E92)[N52B30AF] Стартеры S0242
09.2006-02.2010
(E92)[N52B30BF] Стартеры S0242PR
(E92)[N52B30BF] Стартеры S0242
08.2006-
(E92)[N52B30A] Генераторы A3229
(E92)[N52B30A] Стартеры S3163S
01.2006-
[N53B30] Генераторы A0499
[N53B30] Генераторы A0499PR
01.2006-
[N53B30A] Генераторы A0499
[N53B30A] Генераторы A0499PR
08.2005-08.2007
(E91)[N52B30A] Стартеры S0242PR
(E91)[N52B30A] Стартеры S0242
01.2005-
(E90)[N52B30] Генераторы A0267
(E90)[N52B30] Генераторы A0267S
(E90)[N52B30] Генераторы A0425
(E90)[N52B30] Генераторы A0425PR
(E90)[N52B30] Стартеры S6185
(E90)[N52B30] Стартеры S3163S
01.2005-
(E90)[N52B30A] Стартеры S6185
(E90)[N52B30A] Генераторы A0267
(E90)[N52B30A] Генераторы A0267S
(E90)[N52B30A] Генераторы A0425
(E90)[N52B30A] Генераторы A0425PR
01.2005-12.2011
(E90)[N52B30] Генераторы A3229
(E90)[N52B30] Генераторы A0425
(E90)[N52B30] Генераторы A0425PR
(E90)[N52B30] Стартеры S6185
(E90)[N52B30] Стартеры S3163S
01.2005-12.2011
(E90)[N52B30A] Стартеры S6185
(E90)[N52B30A] Генераторы A0267
(E90)[N52B30A] Генераторы A0267S
(E90)[N52B30A] Генераторы A3229
(E90)[N52B30A] Генераторы A0425
(E90)[N52B30A] Генераторы A0425PR
01.2005-12.2011
[N52B30] Генераторы A0499
[N52B30] Генераторы A0499PR
01.2005-12.2011
[N52B30A] Генераторы A0499
[N52B30A] Генераторы A0499PR
12.2004-10.2011
(E90)[N52B30A] Стартеры S0242PR
(E90)[N52B30A] Стартеры S0242
12.2004-10.2011
(E90)[N52B30BF] Стартеры S0242PR
(E90)[N52B30BF] Стартеры S0242
06.2000-02.2005
(E46)[M54B30(306S3)] Стартеры S0073PR
(E46)[M54B30(306S3)] Генераторы A0157PR
(E46)[M54B30(306S3)] Стартеры S0073
(E46)[M54B30(306S3)] Стартеры S0073R
(E46)[M54B30(306S3)] Стартеры S0073R
(E46)[M54B30(306S3)] Стартеры S0073PR
(E46)[M54B30(306S3)] Генераторы A0157
(E46)[M54B30(306S3)] Генераторы A0157PR
(E46)[M54B30(306S3)] Генераторы A0157SR
(E46)[M54B30(306S3)] Генераторы A3645PR
06.2000-02.2005
(E46)[M54B30] Генераторы A0216PR
(E46)[M54B30] Генераторы A0216
(E46)[M54B30] Генераторы A0216(P)
06.2000-05.2005
(E46)[M54B30(306S3)] Генераторы A0157PR
(E46)[M54B30(306S3)] Генераторы A0157
(E46)[M54B30(306S3)] Генераторы A0157PR
(E46)[M54B30(306S3)] Генераторы A0157SR
06.2000-
(E46)[M54B30] Генераторы A0071
(E46)[M54B30] Генераторы A0071R