Bmw z4 2.5 i

Календарь тип Category Продукт Примечания
05.2009-
(E89)[N52B25A] Стартеры S3163S
01.2006-
(E85)[N52B25A] Стартеры S6185
(E85)[N52B25A] Стартеры S3163S
(E85)[N52B25A] Генераторы A0267
(E85)[N52B25A] Генераторы A0267S
09.2005-02.2009
(E85)[N52B25A] Стартеры S0242PR
(E85)[N52B25A] Стартеры S0242
02.2003-12.2005
(E85)[M54B25(256S5)] Стартеры S0073
(E85)[M54B25(256S5)] Стартеры S0073R
(E85)[M54B25(256S5)] Стартеры S0073R
(E85)[M54B25(256S5)] Стартеры S0073PR
(E85)[M54B25(256S5)] Стартеры S0073PR
02.2003-
(E85)[M54B25(256S5)] Генераторы A0274