Iveco p/pa 160-23 12.8

Календарь тип Category Продукт Примечания
01.1988-05.1989
[F8L413F] Стартеры S0342
[F8L413F] Стартеры S0339
06.1986-05.1989
[BF8L513] Генераторы A0555S
[BF8L513] Генераторы A0415
06.1986-05.1989
[F8L413F] Стартеры S0011
01.1986-05.1989
[F8L413F] Стартеры S0342
[F8L413F] Стартеры S0339
[F8L413F] Генераторы A0555S
[F8L413F] Генераторы A0415
04.1985-12.1985
[F8L413F] Стартеры S0339
[F8L413F] Стартеры S0342
01.1985-12.1985
[F8L413F] Стартеры S0339
[F8L413F] Стартеры S0342
[F8L413F] Генераторы A0555S
[F8L413F] Генераторы A0415
01.1985-05.1989
[F8L413F] Генераторы A0088
[F8L413F] Генераторы A0415
04.1984-05.1989
Генераторы A0184
04.1984-05.1989
[F8L413F] Стартеры S0339
[F8L413F] Стартеры S0342
[F8L413F] Генераторы A0555S
[F8L413F] Генераторы A0415
04.1984-12.1985
[F8L413F] Стартеры S0339
[F8L413F] Стартеры S0342
[F8L413F] Генераторы A0555S
[F8L413F] Генераторы A0415
04.1984-02.1988
[F8L413F] Генераторы A0030