Mobilná Aplikácia

Aby sme mohli vyhovieť potrebám a očakávaniam našich zákazníkov, vytvorili sme elektronický internetový katalóg umožňujúci jednoduché a rýchle vyhľadávanie potrebných častí, ktorý je dostupný v on-line režime na adrese: as-catalog.com, ako aj na internetovej stránke spoločnosti.

Firma prestala vydávať katalógy v tlačenej verzii, aby mohla chrániť životné prostredie. Je dostupná špeciálna mobilná aplikácia - AS-PL Catalogue, ktorá zjednodušuje výber príslušných komponentov. Jej stiahnutie je dostupné v obchodoch:

      


Aplikácia umožňuje prácu v on-line režime alebo stiahnutie celej databázy produktov a obsluhu bez prístupu k internetu.