O Nás


AS-PL, s. r. o., je európska spoločnosť, ktorá pôsobí v odvetví štartérov a alternátorov. Firma bola založená v Gdansku v roku 1992 ako Auto-Starter. V súčasnej dobe zamestnáva viac ako 300-členný profesionálny tím kvalifikovaných zamestnancov a spolupracuje s distribútormi a veľkoobchodníkmi s náhradnými časťami z celého sveta v oblasti popredajného trhu, čiže distribúcie náhradných častí a príslušenstva pre vozidlá.

Mnohoročné obchodné kontakty a predaj do viac ako 100 krajín na celom svete majú vplyv na to, že spoločnosť sa nachádza v popredí vedúcich dodávateľov elektrických častí a komponentov pre vozidlá.

 

Riadiace Orgány
Tomasz Kaszubowski - podpredseda správnej rady, Danuta Kaszubowska - predsedníčka správnej rady, Andrzej Kaszubowski - podpredseda správnej rady

 

 

Misia spoločnosti


"Dodávka najkvalitnejších výrobkov spĺňajúcich očakávania trhu s využitím moderných technológií"

 

 

 

Ponuka


V ponuke výrobkov spoločnosti sa v súčasnej dobe nachádza viac ako 24 000 položiek sortimentu zodpovedajúcich takmer 610 000 referenciám, ktoré sú pre zákazníka záruka širokého výberu produktov od originálnych častí až po náhradné časti ponúkané v konkurenčných cenách. V ponuke sa nachádzajú časti a komponenty pre osobné a nákladné vozidlá, poľnohospodárske stroje, plavidlá, motocykle, ako aj pre priemyselný trh.

Sortiment spoločnosti je rozdelený na tri výrobné linky:

  •  - to sú predovšetkým tovary OEM (Original Equipment Manufacturer) pochádzajúce od prvotriednych výrobcov, ktoré sú určené na prvú montáž a taktiež regeneráciu štartérov a alternátorov obsahujúcich minimálne 80 % častí OE.
  •  - značka AS zaručuje spoľahlivosť a istotu, čo sa týka štartu.
  •  - to je ponuka pre zákazníkov hľadajúcich optimálny vzťah medzi cenou a kvalitou ponúkaných produktov.

 

Vlastná značka AS


V roku 2004 bola škála firemných produktov rozšírená o vlastnú značku AS. V dôsledku potrieb zákazníkov, ako aj následkom neustáleho rozvoja motorizačného odvetvia firma rozšírila aj oblasť ponúkaných služieb o regeneráciu alternátorov a štartérov.

V roku 2013 bolo sídlo firmy prenesené do modernej budovy v Gdansku, v ktorej sa nachádza aj skladovacia hala s rozlohou 5 000 m². Avšak v roku 2016 bol v Lubichowe pri Starogarde Gdanskom postavený nový objekt, v ktorom sa nachádzajú moderné výrobné linky, ako aj sklad s celkovou rozlohou takmer 5 000 m² spolu s kancelárskymi priestormi. V objekte boli použité inovačné riešenia a zároveň boli namontované špeciálne stroje kanadskej firmy D&V Electronics (ST-16, ST-24, ST-116, ALT-98, ALT-198) testujúce naše produkty, ako aj holandskej značky Motoplat, ktorých účelom je kontrola a zároveň zvyšovanie kvality produktov ponúkaných firmou.

 

Kontrola kvality


Tovary ponúkané spoločnosťou podliehajú surovým testovacím postupom a spĺňajú najvyššie požiadavky v oblasti montáže, ako aj technických parametrov. Dodávka spoľahlivých produktov prispôsobených súčasným očakávaniam trhu s využitím moderných technológií predstavuje najdôležitejší cieľ AS-PL, ktorý je zároveň aj firemnou misiou.

V roku 2018 bol v dôsledku činností zameraných na vytvorenie najkvalitnejších zariadení zavedený systému riadenia kvality, ktorý je v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015. Získaný certifikát potvrdzuje, že činnosť organizácie je vykonávaná nielen podľa kvalitatívnych štandardov, ale kontrolovaným spôsobom má vplyv aj na životné prostredie.

Všetky alternátory aj štartéry ponúkané spoločnosťou sú testované špeciálnymi strojmi a výsledky testov sú pripojené k ponúkaným produktom.