Merchandising


Čo je to merchandising?

Stručne povedané sú to marketingové aktivity, ktoré majú ovplyvňovať správanie zákazníkov náležitou voľbou zariadenia miestností a spôsobu ukazovania tovarov na zvýšenie ich predaja.

Merchandising je vykonávanie spoločných aktivít obchodnými partnermi s cieľom uspokojiť očakávania zákazníkov, zlepšiť efektivitu, zvýšiť predaj a záujem príjemcov, a tiež zvýšiť subjektívnu hodnotu tovaru v očiach zákazníka.

AS-PL v oblasti merchandisingu svojim zákazníkom ponúka:

  • distribúciu materiálov POSM (angl. Point of Sale Materials – slov. materiály používané v predajných miestach) ako sú: letáky, plagáty, nálepky, rollupy ap.,
  • realizáciu špeciálnych expozícií na individuálnu objednávku zákazníka, ako sú: standy, prierezy alternátorov a štartérov, veľkoplošné banery, vlajky ap.,
  • mobilnú aplikáciu AS-PL Catalogue,
  • marketingovú podporu pri organizácii podujatí,
  • zavedenie do ponuky AS-PL nových výrobkov.

Čo získava náš Zákazník?

  • zlepšenie viditeľnosti expozície na zvýšenie predaja,
  • neustála dostupnosť tovaru,
  • produktové novinky v ponuke,
  • prístup k produktovému katalógu 24/7 v mobilnej aplikácii,
  • podpora obchodných zástupcov.

Ak máte otázky, napíšte nám na emailovú adresu: [email protected]