Prevziať


Vieme, aký dôležitý je ľahký a jednoduchý prístup k informáciám a vedomostiam. Preto chceme, aby mali naši zákazníci všetky najdôležitejšie informácie o spoločnosti AS-PL Sp. z o.o. vždy „poruke“. Pripravili sme preto pre Vás materiály, v ktorých nájdete okrem iného grafickú prezentáciu histórie našej spoločnosti, jej misie, a zároveň sa môžete oboznámiť s tovarmi, ktoré naša spoločnosť ponúka. Budeme v nich tiež predstavovať informácie o kvalite ponúkaných výrobkov, on-line katalógu a nových smeroch rozvoja našej spoločnosti.

Neváhajte a prevezmite si ich.

 

Multimediálne
prezentácie
  Video
materiály
  Reklamné
materiály