MD087246 MITSUBISHI

Nájdených:

MITSUBISHI

produkty
Kategória: Alternátory Producer: AS-PL Náhrada za: Mitsubishi
Napätie : 12, Intenzita : 55, Rozmer A : 45.50, Rozmer B : 12.50, Rozmer C : 55.00, Pulley : AP, Vacuum pump : Yes, D.1 : M8x1.25, D.2 : 8.50, D.3 : 8.50, G : 1, O.D.1 : 48.00, L.1 : 213.00
BOM - Bill of material
Kategória: Ložiská Producer: AS-PL Náhrada za: Bearing
Vnútorný priemer : 15.00, Vonkajší priemer : 42.00, výška : 13.00
Kategória: Ložiská Producer: AS-PL Náhrada za: Bearing
Vnútorný priemer : 15.00, Vonkajší priemer : 42.00, výška : 13.00
Kategória: Ložiská Producer: NSK Náhrada za: Bearing
Vnútorný priemer : 15.00, Vonkajší priemer : 42.00, výška : 13.00
Kategória: Ložiská Producer: NSK Náhrada za: Bearing
Vnútorný priemer : 15.00, Vonkajší priemer : 42.00, výška : 13.00
Kategória: Ložiská Producer: NTN Náhrada za: Bearing
Vnútorný priemer : 15.00, Vonkajší priemer : 42.00, výška : 13.00
Kategória: Ložiská Producer: NTN Náhrada za: Bearing
Vnútorný priemer : 15.00, Vonkajší priemer : 42.00, výška : 13.00
Kategória: Ložiská Producer: SKF Náhrada za: Bearing
Vnútorný priemer : 15.00, Vonkajší priemer : 42.00, výška : 12.90
Kategória: Ložiská Producer: NSK Náhrada za: Bearing
Vnútorný priemer : 12.00, Vonkajší priemer : 32.00, výška : 10.00
Kategória: Ložiská Producer: AS-PL Náhrada za: AS-PL
Kategória: Usmerňovače Producer: AS-PL Náhrada za: Mitsubishi
Vonkajší priemer : 98.90, Diodes : 6, Diode Amp. : 25, B+ : 40.00, B+thread : M5X0.8, Mounting dist. : 85
Kategória: Regulátory alternátorov Producer: AS-PL Náhrada za: Mitsubishi
Napätie : 12
Kategória: O-krúžky čerpadiel alternátora Producer: AS-PL Náhrada za: Hitachi
I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 2.00
Kategória: O-krúžky čerpadiel alternátora Producer: AS-PL Náhrada za: Hitachi
I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 2.00
Kategória: Kefy alternátorov Producer: AS-PL Náhrada za: Mitsubishi
Napätie : 12, výška : 19.80, Šírka : 6.70, Grubość. : 5.80, L.1 : 47.00
Kategória: Kefy alternátorov Producer: AS-PL Náhrada za: AS-PL
Kategória: Simeringy Producer: AS-PL Náhrada za: Mitsubishi
I.D.1 : 11.50, O.D.1 : 25.40
Kategória: O-krúžky Producer: AS-PL Náhrada za: Universal
I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 29.00, H.1 : 2.00
Kategória: O-krúžky Producer: AS-PL Náhrada za: Universal
I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 29.00, H.1 : 2.00