Produktët në faqe:
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Intensitet : 55, Madhësi B : 80.00, Rrotull : n/a, D.1 : 12.50, D.2 : 10.00, D.3 : 12.50, L.1 : 188.00, Plug : PL_9105
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Intensitet : 80, Madhësi B : 80.00, Rrotull : n/a, D.1 : 12.00, D.2 : 12.00, D.3 : 12.00, L.1 : 188.00, Plug : PL_9105
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 120, Madhësi A : 91.50, Madhësi B : 55.00, G : 6, O.D.1 : 44.00, Rrotull : AP, D.1 : 11.50, D.2 : 11.50, L.1 : 195.00, Plug : PL_9105
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 33, Madhësi A : 78.00, Madhësi B : 56.00, G : 1, O.D.1 : 46.00, Rrotull : AP, D.1 : 8.50, D.2 : 8.50, L.1 : 161.00, Plug : PL_9104
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 90, Madhësi A : 92.00, Madhësi B : 56.00, G : 6, O.D.1 : 48.00, Rrotull : AP, D.1 : 11.00, D.2 : 11.00, L.1 : 192.00, Plug : PL_9105
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 90, Madhësi A : 40.00, Madhësi B : 13.50, Madhësi C : 61.50, G : 6, O.D.1 : 50.00, Rrotull : AP, D.1 : 8.50, D.2 : 9.50, D.3 : M8x1.25, L.1 : 187.00, Plug : PL_2100
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Intensitet : 80, Madhësi A : 108.50, Madhësi B : 80.00, G : 9, O.D.1 : 76.50, Rrotull : AP, D.1 : 12.50, D.2 : 11.00, D.3 : 12.50, L.1 : 200.00, Plug : PL_9104
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Intensitet : 80, Madhësi B : 14.50, Madhësi C : 103.50, Rrotull : n/a, D.1 : 11.00, D.2 : 13.00, D.3 : 13.00, L.1 : 187.00, Plug : PL_9105
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Intensitet : 80, Madhësi B : 14.50, Madhësi C : 103.50, Rrotull : n/a, D.1 : 11.00, D.2 : 13.50, D.3 : 13.50, L.1 : 181.00, Plug : PL_9105
0
Lista alternative
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Intensitet : 55, Madhësi B : 52.00, Rrotull : n/a, D.1 : 8.50, D.2 : 12.00, L.1 : 181.00, Plug : PL_9104
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Intensitet : 80, Madhësi B : 52.00, Rrotull : n/a, D.1 : 8.00, D.2 : 14.00, L.1 : 183.00, Plug : PL_9105
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Intensitet : 100, Madhësi A : 110.50, Madhësi B : 80.00, G : 9, O.D.1 : 77.00, Rrotull : AP, D.1 : 12.00, D.2 : 11.00, D.3 : 12.00, L.1 : 210.00, Plug : PL_9105
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 33, Madhësi A : 48.50, Madhësi B : 24.00, Madhësi C : 74.00, G : 1, O.D.1 : 59.00, Rrotull : AP, D.1 : 10.00, D.2 : 10.00, D.3 : 10.00, L.1 : 162.00, Plug : PL_3201
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 33, Madhësi A : 85.00, Madhësi B : 56.00, G : 1, O.D.1 : 55.00, Rrotull : AP, D.1 : M8x1.25, D.2 : 8.50, L.1 : 160.00, Plug : PL_9104
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 55, Madhësi B : 56.50, Rrotull : n/a, D.1 : 8.50, D.2 : 8.50, D.3 : 8.50, L.1 : 162.00, Plug : PL_9105
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 80, Madhësi A : 92.00, Madhësi B : 56.00, G : 6, O.D.1 : 50.00, Rrotull : AP, D.1 : 11.00, D.2 : 11.00, L.1 : 189.00, Plug : PL_9104
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Intensitet : 35, Madhësi A : 116.50, Madhësi B : 80.00, G : 1, O.D.1 : 69.00, Rrotull : AP, D.1 : 12.50, D.2 : 10.50, D.3 : 12.50, L.1 : 185.00, Plug : PL_9105
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Intensitet : 27, Madhësi B : 80.00, Rrotull : n/a, D.1 : 12.00, D.2 : 12.00, D.3 : 10.50, L.1 : 173.00, Plug : PL_9105
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 65, Madhësi B : 51.00, Rrotull : n/a, D.1 : M8x1.25, D.2 : 10.50, L.1 : 173.00, Plug : PL_9105
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 90, Madhësi A : 40.00, Madhësi B : 14.00, Madhësi C : 61.00, G : 6, O.D.1 : 68.00, Rrotull : AP, D.1 : 8.50, D.2 : 8.50, D.3 : M8x1.25, D.4 : M8x1.25, L.1 : 191.00, Plug : PL_2100
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 90, Madhësi A : 39.00, Madhësi B : 14.00, Madhësi C : 61.00, G : 6, O.D.1 : 67.00, Rrotull : AP, D.1 : 8.50, D.2 : 8.50, D.3 : M8x1.25, D.4 : M8x1.25, L.1 : 187.00, Plug : PL_2100
0
Lista alternative
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 55, Madhësi B : 80.00, Rrotull : n/a, D.1 : 12.00, D.2 : 10.00, D.3 : 12.00, L.1 : 171.00, Plug : PL_9104
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Intensitet : 140, Madhësi B : 16.00, Madhësi C : 182.00, Rrotull : n/a, D.1 : M12x1.5, D.2 : M12x1.5, D.3 : 12.00, L.1 : 297.00, Plug : PL_9105
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Intensitet : 140, Madhësi B : 16.00, Madhësi C : 182.00, Rrotull : n/a, D.1 : M12x1.5, D.2 : M12x1.5, D.3 : 12.00, L.1 : 297.00, Plug : PL_9105