Gjetur nga VW 0279035391
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
0
Lista alternative
Gjetur nga POWERMAX 1114830
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 39.00, H.1 : 5.00
Gjetur nga CARGO 139039
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.20, O.D.1 : 24.00, H.1 : 5.00
Gjetur nga KHD 1301177
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 30.30, O.D.1 : 38.20, H.1 : 12.00
Gjetur nga KHD 1301177
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 30.30, O.D.1 : 38.20, H.1 : 12.00
0
Lista alternative
Gjetur nga BOSCH 1120140142
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 43.00, H.1 : 3.00
Gjetur nga BOSCH 1120283000
Kategori: Shtrënguese hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 7.00
Gjetur nga CARGO 132659
Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 2.00
Gjetur nga CARGO 132659
Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 2.00
0
Lista alternative
Gjetur nga CARGO 190820
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 18.20, O.D.1 : 24.00, H.1 : 1.60
Gjetur nga CARGO 190820
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 18.20, O.D.1 : 24.00, H.1 : 1.60
Gjetur nga CARGO 132297
Kategori: Shtrënguese hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 7.00
Gjetur nga CARGO 135399
Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 3.50
0
Lista alternative
Gjetur nga CARGO 135399
Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 3.50
Gjetur nga CARGO 132662
Kategori: Shtrënguese hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Gjetur nga CARGO 132664
Kategori: Shtrënguese hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Gjetur nga DENSO 021542-0051
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 26.30, O.D.1 : 31.10, H.1 : 0.50
Gjetur nga CARGO 133513
Kategori: Shtrënguese hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.00
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Universal
I.D.1 : 17.30, O.D.1 : 29.60, H.1 : 1.60
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Universal
I.D.1 : 17.10, O.D.1 : 25.00, H.1 : 7.60
Gjetur nga CARGO 135867
Kategori: Ingranazhe të rotorëve të motorinos Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
O.D.1 : 20.20, H.1 : 34.00, Teeths : 15
Gjetur nga TOYOTA 28226-28041
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Numri i dhëmbëve : 13, Boshte : 12.5, O.D.2 : 40.50, Gjatësi : 15.20, Rrotullim : ACW
Gjetur nga AS-PL SDK0001
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Gjetur nga CARGO 230091
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch