Gjetur nga BMW 12319061913
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
0
Lista alternative
Gjetur nga VW 38903237
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 39.00, H.1 : 5.00
Gjetur nga CARGO 234463
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 43.00, H.1 : 3.00
Gjetur nga HYUNDAI / KIA 373234-2000
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 18.20, O.D.1 : 24.00, H.1 : 1.60
Gjetur nga HYUNDAI / KIA 373234-2000
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 18.20, O.D.1 : 24.00, H.1 : 1.60
Gjetur nga PSH 068.000.003
Kategori: Shtrënguese hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 7.00
Gjetur nga HONDA 90424-PJ7-003
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 26.30, O.D.1 : 31.10, H.1 : 0.50
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 27.60, O.D.1 : 33.70, H.1 : 0.50
Gjetur nga CARGO 133513
Kategori: Shtrënguese hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.00
Gjetur nga CARGO 138683
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Gjetur nga WOODAUTO EC35873
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 28.50, O.D.1 : 60.00, H.1 : 3.00
Gjetur nga DAF 244603
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
W.1 : 6.00, L.1 : 31.90, T.1 : 4.00
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 51.40, W.1 : 25.60, T.1 : 1.00
Gjetur nga BOSCH 1003421013
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 30.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.80, b.1 : 14.20, d.2 : 4.40, k.1 : 3.20, m.1 : T25
Gjetur nga BOSCH 2914551013
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 15.50, d. : M5x0.8, D.1 : 9.00, b.1 : 12.00, k.1 : 3.40, m.1 : S8
Gjetur nga BOSCH 1003421013
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 33.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.50, b.1 : 11.40, d.2 : 4.40, k.1 : 3.45, m.1 : T25
Gjetur nga BOSCH 1003421013
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 33.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.50, b.1 : 11.40, d.2 : 4.40, k.1 : 3.45, m.1 : T25
Gjetur nga CHEVROLET 93278013
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 40.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.60, b.1 : 13.40, d.2 : 4.40, k.1 : 3.20, m.1 : T25
Gjetur nga CHEVROLET 93278013
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 40.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.60, b.1 : 13.40, d.2 : 4.40, k.1 : 3.20, m.1 : T25
0
Lista alternative
Gjetur nga CARGO 190283
Kategori: Konektorë të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 5.30, H.2 : 0.80, W.1 : 10.20, L.1 : 20.80
Gjetur nga BOSCH 2003527023
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 20.00, d. : M5x0.8, D.1 : 7.90, b.1 : 5.60, d.2 : 4.00, b.2 : 5.60, k.1 : 4.15, m.1 : S8
Gjetur nga BOSCH 2003527023
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 20.00, d. : M5x0.8, D.1 : 7.90, b.1 : 5.60, d.2 : 4.00, b.2 : 5.60, k.1 : 4.15, m.1 : S8
Gjetur nga MWM 008332560003
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 21.10, d. : M8x1.25, D.1 : 13.20, b.1 : 14.00, k.1 : 5.30, m.1 : S12
Gjetur nga MWM 008332560003
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 21.40, b.1 : 14.00
0
Lista alternative