Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 35.00, Diametri i jashtëm : 37.75, H. : 50.00
0
Lista alternative
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 35.00, Diametri i jashtëm : 37.75, H. : 50.00
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 35.00, Diametri i jashtëm : 37.75, H. : 50.00
0
Lista alternative
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 40.00, Diametri i jashtëm : 43.00, H. : 16.60
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 40.00, Diametri i jashtëm : 43.00, H. : 16.50
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 40.00, Diametri i jashtëm : 43.00, H. : 16.60
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 40.00, Diametri i jashtëm : 42.70, H. : 16.60
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 40.00, Diametri i jashtëm : 43.00, H. : 16.60
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 32.00, Diametri i jashtëm : 35.00, H. : 18.80
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 32.00, Diametri i jashtëm : 35.00, H. : 18.20
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 42.90, H. : 47.00
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 32.00, Diametri i jashtëm : 35.00, H. : 42.00
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 32.00, Diametri i jashtëm : 35.00, H. : 42.00
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 32.00, Diametri i jashtëm : 35.00, H. : 18.00
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 32.00, Diametri i jashtëm : 35.00, H. : 18.00
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 34.90, Diametri i jashtëm : 44.00, H. : 29.75
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 35.45, Diametri i jashtëm : 38.10, H. : 17.00
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 40.10, Diametri i jashtëm : 43.00, H. : 50.60
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 40.00, Diametri i jashtëm : 43.00, H. : 50.00
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 35.00, Diametri i jashtëm : 38.00, H. : 50.00
0
Lista alternative
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 32.00, Diametri i jashtëm : 35.00, H. : 14.80
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 40.00, Diametri i jashtëm : 42.30, H. : 15.00
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Diametri i brendshëm : 35.00, Diametri i jashtëm : 38.10, H. : 18.30
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Diametri i brendshëm : 27.00, Diametri i jashtëm : 28.50, H. : 9.70